La Timoneda d’Alfés a Brussel·les per incompliment de la legislació europea

Penjat el 29 de juliol de 2003, per ecologistes

Barcelona, 24/7/03 El passat 15 de juliol, es va notificar l’acceptació a tràmit de la denúncia feta per SEO/BirdLife (Societat Espanyola d’Ornitologia) a la Comissió Europea, per l’incompliment de la legislació ambiental europea del projecte d’aeroport a la Timoneda d’Alfés (Lleida).

A l’incompliment de les diferents sentències, Plans i informes de l’àmbit autonòmic i estatal, sobre la Timoneda, se suma l’incompliment de la legislació ambiental europea, en les seves directives 79/409/CEE (referent a la conservació dels ocells i els seus hàbitats) i 92/43/CEE (referent a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora). L’estat actual del projecte de transformació i asfaltat de la Timoneda d’Alfés en aeroport, està pendent de la declaració d’impacte ambiental, de la mateixa manera que ho està la seva conservació. Encara que per assegurar la conservació dels seus valors naturals, no només s’ha de cercar una nova ubicació per l’aeroport de Lleida, sinó que s’ha d’assegurar la correcta i immediata gestió de l’espai.

La Timoneda d’Alfés és un espai únic a Catalunya per les seves comunitats botàniques i per allotjar l’única població catalana d’alosa becuda (Chersophilus duponti), així com la població Ibèrica més important, i límit occidental de distribució mundial, de la trenca (Lanius minor). Així com ser una de les més importants àrees per a les darreres poblacions de Ganga (Pterocles alchata) i altres alaúdids com la calàndria (Melanocorypha calandra).

La història d’aquest reduït espai natural, que comprèn no més de 100 ha, ha estat una lluita per la seva conservació, des que l’any 1984 es va descobrir l’única població catalana (i límit septentrional de distribució) de l’alosa becuda, espècie que s’ha transformat en el seu símbol, i que en les darreres dècades ha vist reduïda la seva població a una desena de parelles reproductores.

L’any 1994, donat l’interès per la transformació de l’espai en aeròdrom i heliport, la Comissió Europea va obrir un expedient de queixa per la manca de protecció de l’espai, queixa que posteriorment va ser tancada, l’any 1996, pel compromís de la Generalitat de Catalunya, de conservar la Timoneda i els seus valors naturals.

Durant aquest temps, des que es va tancar la queixa europea, s’han fet públics diversos estudis i informes (entre el que destaca el fet l’any 2001, pel Consell Assessor de la Natura) que assenyalen l’enorme importància de l’espai i la necessitat urgent d’establir mesures de gestió de l’hàbitat i eliminar qualsevol activitat aeronàutica. Aquesta mateixa conclusió havien arribat l’any 1996 al Congrés de Diputats de Madrid, on es va aprovar de forma unànime la proposició no de llei, per a la conservació de la Timoneda. En la mateixa línia, l’any 1997 La Paeria va aprovar el Pla General de Lleida, en el que es ressaltava la necessitat de cercar una alternativa a l’aeròdrom d’Alfés, donat que està limitat en la seva capacitat d’expansió futura per les proteccions i els espais d’interès natural-PEIN.

L’any 1998 la Generalitat de Catalunya, va aprovar el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge d’Alfés, amb la finalitat de protegir dels valors naturals i paisatgístics de l’espai, i en el que es reconeix que l’espai natural d’Alfés és una de les darreres àrees de Timoneda estèpica de Catalunya i que allotja diverses espècies d’alaúdids, entre les que destaquen 4 espècies que troben a la Timoneda d’Alfés el darrer reducte on es troben com a nidificants a Catalunya. En relació a l’aeròdrom, el Pla Especial recomana el trasllat de les activitats de tipus aeronàutic a una altra zona per la incompatibilitat d’aquest tipus d’actuació amb la conservació de la timoneda.

L’any 2001 es va fer públic que la comissió intergovernamental integrada pels departaments de Medi Ambient i el de Política Territorial i Obres Públiques, havien donat llum verda a la remodelació de l’aeròdrom d’Alfés. Y l’any següent, en el projecte de Pla d’Aeroports de Catalunya, s’inclou la transformació de la Timoneda en Aeroport regional de Lleida.

Per a més informació contactar amb na Cristina Sánchez (SEO/BirdLife a Catalunya). Tel 93 289 22 84, catalunya@seo.org