Defensem Can Busquets!

Penjat el 29 de juliol de 2003, per ecologistes

En el marc de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) de La Floresta, l’Ajuntament de Sant Cugat ha inclòs la urbanització del turó de can Busquets amb 64 cases de luxe unifamiliars.

Aquest fet és molt greu per dues raons:

L’urbanització de can Busquets es va debatre en el procés participatiu per dissenyar el Pla Director de La Floresta, i es va consensuar: “el desenvolupament d’aquesta zona haurà de respectar el seu interès natural dins el Parc de Collserola”.

El projecte implicaria un greu impacte ecològic i paisatgístic, doncs afecta la capçalera de la vall de la Rierada, fins ara totalment boscosa i que conté la riera més important de Collserola. Es tracta d’una penetració en una zona boscosa ben conservada, que no té justificació.

A Can Busquets no hi ha cap obligació legal d’autoritzar l’urbanització. La part que no està classificada com zona forestal i com verd privat protegit (i, doncs, absolutament no urbanitzable) està classificada com “zona de desenvolupament urbà opcional(clau 21)”.

L’objectiu de l’Ajuntament d’urbanitzar Can Busquets és incoherent amb el seu compromís de defensa de Torre Negra i Collserola.

És per això que demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat:

1. Aturar el tràmit actual de modificació del PGM de La Floresta.

2. Incloure el sector de can Busquets dins el Pla Especial de Collserola i del Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN).

Juliol de 2003

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola de Sant Cugat