La neboda de l’alcalde de La Morera, és directora en funcions del Parc Natural del Montsant

Penjat el 6 d'agost de 2003, per ecologistes

Hem rebut una notificació del Secretari General del
departament de Medi Ambient, Marià Morera i Goberna, per la que se’ns informa
que:– Amb efectes del dia 1 d’abril de 2003, es va nomenar a la
senyora Neus Miró i Miró interina del cos Superior d’Administració de la
Generalitat, grup A, adscrita a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat
del Departament de Medi Ambient.


– El dia 2 d’abril de 2003, el conseller de Medi Ambient
encarrega a la senyora Neus Miró i Miró l’exercici de les funcions de direcció
del Parc Natural de la Serra del Montsant, d’acord amb el Decret 13/2002, que
disposa que la Junta Rectora és l’òrgan rector del Parc Natural i la seva gestió
ha de ser portada a terme pel director o directora.


– L’encàrrec de funcions com a directora del Parc Natural de
la Serra del Montsant no requereix la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya atès que la publicació del nomenament al DOGC es
realitza quan els llocs de treball s’ocupen de forma definitiva i no en
funcions