Concedeixen una nova pròrroga al Baix Ebre per abocar a Tivissa

Penjat el 22 d'agost de 2003, per ecologistes

Davant de la confirmació d’una nova prorroga concedida pel fins el dia 12
de setembre per que el Baix Ebre pugui abocar a l’abocador de Tivissa volem
expressar el nostre posicionament.

1) Demanem que el govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’ajusti
en les seves actuacions al programa electoral amb el que es va presentar a les
darreres eleccions municipals.

2) Estem en desacord en aquestes prorrogues per que retallen la vida de
l’actual abocador. Aquestes pròrrogues només tenen per objecte validar l’ús
futur del nou macroabocador privat que s’està construint.

3) Demanem per la setmana que ve una reunió urgent amb el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre per tractar els següents punts:

– Postura davant la gestió de
l’abocador actual.

– Conèixer els estatuts i
funcionament del Consorci per a la Gestió de Residus de Ribera
d’Ebre, Terra Alta i Priorat.

– Posicionament clar contra el
macroabocador que s’està construint i alternatives.

– Establiment d’un programa amb
terminis per establir una gestió de residus basada en la política de RESIDU
MÍNIM