El GEPEC denuncia la incorrecta execució i la manca de manteniment de les mesures correctores d’impacte ambien

Penjat el 4 d'octubre de 2003, per ecologistes

La part més visible de les mesures de correcció d’impacte ambiental dels projectes d’infraestructures, proposades pels estudis d’impacte ambiental i refrendades per les declaracions d’impacte ambiental, consisteixen en la revegetació de talussos i espais intersticials d’enllaços i rotondes, així com en la situació de pantalles acústiques.

Aquestes mesures, correctament aplicades, no permeten, tot sovint, més que maquillar els desastrosos efectes que es produeixen sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones que viuen prop d’aquestes infraestructures.

Tot i així, la seva correcta execució és una condició d’obligat compliment, fixada, com hem dit, pels Estudis d’Impacte Ambiental i les posteriors Declaracions d’Impacte Ambiental que emet l’administració.

Malauradament, la praxis demostra que aquestes mesures s’apliquen d’una manera totalment incorrecta. Generalment, les revegetacions de talussos es contemplen més com una mesura d’ornamentació perquè surti bé la foto el dia de la inauguració, que com una mesura real de protecció de sòls i d’integració de la infraestructura a l’entorn. La mala praxis sol venir d’una elecció totalment errònia de les espècies, però el que és més greu, d’una plantació en moments de l’any (primavera, estiu) en els quals les plantes no tenen possibilitats de sobreviure-hi, afegit a una manca total de manteniment. Alguns (entre molts altres) exemples a la demarcació, ben visibles, són:

* Variant de la N-340 entre Tarragona i Vila-seca. S’ha realitzat la plantació als mesos de maig, juny i juliol. Conseqüència, bona part dels llorers plantats a les rotondes de creuament de l’Autovia de Bellissens morts. Uns quants milers d’euros del contribuient llençats a la brossa.

* Enllaç de la N-240 amb la variant de Montblanc, en aquesta localitat. Mala època de plantació i manca de manteniment. Unes quantes desenes de pollancres i alzines morts al cent per cent. Més diners malbaratats.

* Variant est de Reus. Molt poques plantacions de pins, la majoria ofegades per canyes i herbassars, amb poques possibilitats de prosperar.

* Corredor del Mediterrani a la sortida del túnel de les Rojales, a l’Hospitalet de l’Infant. Gran espai desforestat on s’ha realitzat una minsa revegetació amb pins de tamany i condicions insuficients, sense manteniment.

Des de GEPEC, es creu que aquesta mala pràctica és una burla als ciutadans i una malversació de diners públics, per la qual cosa es manifesta decidit a fer un seguiment de l’aplicació de les mesures d’impacte ambiental, realitzant les denúncies pertinents quan aquestes s’incompleixin.