Se’ns torna a negar la condició de part interessada

Penjat el 14 d'octubre de 2003, per ecologistes

La Delegació Territorial d’Indústria a les Terres de l’Ebre ens ha fet arribar diverses notificacions (signades encara per la exSubdirectora General, Mercè Miralles) per les que ens comunica que no ens atorga la condició de part interessada en el procediment
d’autorització administrativa dels següents projectes que han sortit a informació pública i afecten a les Terres de l’Ebre i hem sol.licitat aquesta condició:

1.- Central Eòlica de Vilalba dels Arcs I

2.- Corbera d’Ebre

3.- Coll de Som

4.- Vara del Rei

5.- Mudèfer I

6.- Mudèfer II

7.- Arram

8.- Almatret

9.- Vilalba dels Arcs II

10.- Ampliació del parc de 220 Kv i remodelació del parc de
25 KV de Riba-roja

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya interposarà els corresponents recursos d’alçada davant el Director General d’Energia i Mines, Sr. Albert Mitjà, sol.licitant l’anul.lació de la resolució desestimatòria. També ho denunciarem al Síndic de Greuges, una vegada més.

Considerem penós, patètic i de vergonya, que el Departament d’Indústria, faci (una vegada més) cas omís a la legislació ambiental i administrativa existent que ens atorga el dret de ser part
interessada, com a grup ecologista, en els expedients que ho sol.licitem. També obvia les recomanacions repetides que el Síndic de Greuges a fet en diverses vegades advertint al Departament d’Indústria que ens ha d’atorgar la condició de part interessada quan ho sol.licitem.

L’actitud del Departament d’Indústria obeeix a una estratègia del Govern de Catalunya d’obviar als grups ecologistes i plataformes territorials que reivindiquen i demanen una nova i altra manera de fer política mediambiental per no destrossar el territori ni malbaratar el patrimoni
natural.

Aquesta manera de fer les coses, la negació sistemàtica d’un dels drets més el.lementals que tenim com a entitat i com a ciutadans (la del accés a la informació en matèria ambiental i de participació), tant utilitzada pel Govern en l’etapa Pujol, es mes aviat pròpia d’altres temps que consideràvem afortunadament passada. Però és veu que no.

Lamentem també que cap partit polític hagi treballat aquest fet que tantes vegades hem denunciat.

Ens preguntem si aquest es el model de participació i diàleg que va demanar el Conseller Puig als grups ecologistes i plataformes que fèiem la trobada a Figueres aquest cap de setmana passat.