Demanem la dimissió del delegat de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre

Penjat el 22 d'octubre de 2003, per ecologistes

La defensa aferrissada que fa el Sr. Pere
Vidal del macro-abocador privat de residus inerts i no especials que s’està
construint a Tivissa, demostra al nostre entendre, o bé que el Delegat de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre és un ignorant pel que fa a la gestió correcta i
sostenible dels residus municipals, o be que promociona intencionadament i
volguda una gestió privada i economicista dels residus.

La descoberta d’un informe de l’ACA (estava
guardat a l’expedient administratiu de la OGAU d’Amposta i no ha estat notificat
a les parts interessades) per part de la Plataforma de la Ribera i del GEPEC,
sobre les deficiències en la tramitació de l’expedient administratiu de
concessió de la llicència ambiental (manca d’un estudi hidro-geològic de
la zona i manca de l’informe preceptiu de l’ACA) i la denúncia que el
macro-abocador esta situat damunt mateix de l’aqüífer més important de la zona,
són arguments de prou pes perquè el Sr. Pere Vidal demani la suspensió immediata
de la llicència ambiental i la paralització de les obres. Si no ho fa, demostra
que hi han interessos més obscurs que el xapapote.Haurà de ser la fiscalia, com a conseqüència de
la denúncia que hem interposat la Plataforma de la Ribera d’Ebre i el
GEPEC-Ecologistes de Catalunya, qui recrimini als responsables directes en
l’atorgament d’una llicència ambiental mal donada i sabent les deficiències
greus que poden ocasionar impactes greus a l’aqüífer més important de la zona i
per extensió a la salut de les persones. I els hi demani, també, les
responsabilitats penals que se’n derivin de la seva actuació al marge de la
llei.


Si la presumpta actuació negligent de l’alcaldia
de Tivissa i de la delegació territorial de Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre, és fruit de la ignorància, encara hi son a temps, ara que es coneixen
per part de l’ACA nous arguments, per fer marxa enrera i desestimar
definitivament la construcció i posada en marxa del macro-abocador de
Tivissa.


Però el Sr. Pere Vidal, tossut com ell mateix,
no para de justificar la instal.lació. Per tot plegat li demanem que per
coherència dimiteixi del seu càrrec de delegat territorial de Medi
Ambient.