La central eòlica d’Els Sagalassos es incompatible amb els usos del sol permesos

Penjat el 24 d'octubre de 2003, per ecologistes

Ens han notificat de Medi Ambient de Tarragona, que s’ha retornat a
l’Ajuntament de Cornudella l’expedient administratiu de la central eòlica d’Els
Sagalassos, ja que el certificat de compatibilitat del projecte amb el
planejament urbanístic NO ES FAVORABLE, ja que el projecte proposat es
incompatible amb els usos permesos en l’emplaçament de la central eòlica que
proposa l’empresa CATALANA D’ENERGIES RENOVABLES, SA.


El projecte de la central eòlica dels Segalassos afecta als
termes municipals de Cornudella del Montsant (Priorat), Prades (Baix Camp) i
Vilanova de Prades (Conca de Barberà).


Fonts de la OGAU de Tarragona (Medi Ambient) han assegurat al
GEPEC-Ecologistes de Catalunya que no tenen constància de la tramitació del
projecte per part dels Ajuntaments de Prades i de Vilanova de Prades ja que
aquests municipis no els hi han remés cap expedient.


El paratge coneguts com Los Segalassos, Puig Ventós i la
Castellona, on es vol ubicar la central eòlica de los Segalassos, es troben dins
l’espai natural conegut amb el mateix nom dels Segalassos. Aquest espai natural
constitueix, tant pels seus valors naturals i paisatgístics, com pel seu paper
de bio-connector, un dels espais naturals de major vàlua natural i paisatgística
del país. Aquest espai natural constitueix el refugi per un bon nombre
d’espècies animals i vegetals de distribució restringida, algunes de les quals
es troben en greu perill d’extinció. Així mateix constitueix l’única localitat
de Catalunya per algunes espècies botàniques i d’invertebrats.


La zona on es vol ubicar la central eòlica constitueix el
corredor i connector biològic entre el sistema muntanyós del Parc Natural del
Montsant i el de les muntanyes de Prades i el de la serra de la Llena, els quals
seran properament declarats Parc Natural, adquirint una importància de primer
ordre per la connectivitat d’aquests espais naturals, així com pel desplaçament
d’un bon nombre d’espècies animals que habiten aquests espais naturals.


La ubicació de la central eòlica de los Segalassos, als
paratges coneguts com Los Segalassos, Puig Ventós i la Castellona, afectarà de
forma negativa els valors naturals i paisatgístics d’aquests espai natural,
suposant un impacte ambiental sever per algunes de les espècies més sensibles i
vulnerables que habiten aquest espai. La ubicació d’aquesta central eòlica ha de
ser considerada incompatible amb la preservació d’aquests valors naturals i
paisatgístics.


Tot l’espai natural dels Segalassos, indret on es vol
instal·lar la central eòlica de la Los Segalassos, és inclòs dins els límits del
futur parc natural de les muntanyes de Prades, tal i com s’especifica a
l’avantprojecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades elaborat pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.


L’espai natural dels Segalassos forma part del territori de 3
parelles d’àligues cuabarrades (Hieraetus fasciatus) i de dues de daurada
(Aquila chrysaetos), constituint un sector vital per la cacera. També
utilitzen la zona diverses parelles de falcó peregrí (Falco peregrinus) A
banda d’aquestes espècies en aquest espai natural també s’hi localitzen zones de
nidificació de varies parelles de duc (Bubo bubo), d’àligues marcenques
(Circaetus gallicus), d’astor (Accipiter gentilis), d’esparver
(Accipiter nisus), de falcó mostatxut (Falco subbuteo), d’aligot
(Buteo buteo), entre d’altres. Per altra banda és molt probable la
nidificació de l’àliga calçada (Hieraetus pennatus), espècie de
nidificació molt escassa a Catalunya.


Aquest espai dels Segalassos, per les seves característiques
(carrascar molt ben conservat que recorda els espais de la meseta castellana) és
utilitzat per gran quantitat de rapinyaires en migració i d’altres d’errants. En
aquest sentit cal destacar que en aquest espai es localitza una de les poques
observacions fetes als Països Catalans d’àliga coronada (Aquila heliaca
adalberti
).


La ubicació dels aerogeneradors, ocupant un sector important
dels Segalassos (segons el propi estudi d’impacte ambiental d’aquesta central
eòlica l’àrea implicada en la central eòlica de los Segalassos és de 780
hectàrees) tindrà un impacte important sobre aquestes espècies, impedint la seva
reproducció, i, en el cas dels ocells, podent arribar a ocasionar la mort dels
mateixos per xoc amb els aerogeneradors.


L’espai conegut com els Segalassos, a cavall de les comarques
del Priorat, el Baix Camp i la Conca de Barberà, és un indret de gran vàlua
ambiental ja que presenta un clima de tendència carpetanoatlàntica, és a dir,
aquell que es dóna a la part occidental de la meseta castellana i al nord
d’Extremadura, terres, aquestes, encara influenciades per l’Atlàntic. Això el fa
únic a Catalunya. En consonància la vegetació presenta comunitats i espècies que
no es troben enlloc més del Principat.


Els Segalassos constitueixen el corredor biològic entre el
Parc Natural del Montsant i l’espai natural inclòs al PEIN i futur Parc Natural
de les muntanyes de Prades, del qual ja se n’ha presentat l’avantprojecte i en
el qual queda inclòs el mateix espai dels Segalassos, assolint una importància
de primer ordre per la connectivitat d’aquests espais naturals, així com per el
desplaçament d’un bon nombre d’espècies animals que habiten aquests espais
naturals.


La ubicació de la central eòlica de los Segalassos afectarà de
forma negativa a la connectivitat d’aquests espais naturals protegits, suposant
una barrera perillosa per la fauna.


La qualificació urbanística fa que el projecte pugui ser
declarat en la seva totalitat incompatible amb els usos del sol permesos en
l’emplaçament de la central eòlica.