Els Verds – Alternativa Verda us heu begut l’enteniment?

Penjat el 28 d'octubre de 2003, per ecologistes

A Catalunya, l’absència d’una política que reguli i
reglamenti el dimensionat i la localització de les instal·lacions de producció
elèctrica ha permès la formació de desigualtats territorials en quan al binomi
producció-consum d’energia elèctrica.


En aquest sentit és a les comarques del Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre on hi ha més potència elèctrica instal·lada, amb 3420Mw
(49% de Catalunya) i on es genera un 73% de l’energia elèctrica. Aquestes
comarques només representen el 13% del consum elèctric de Catalunya.

Com a conseqüència de l’absència de planificació és en
aquestes comarques on més potència elèctrica hi ha prevista d’instal·lar, amb
3.777Mw (66% de la nova potència a instal·lar a Catalunya).


De la nova potència a instal·lar a les comarques del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre:


2400Mw en centrals tèrmiques (que representa el 69% de la
nova potència a instal·lar en centrals tèrmiques):


800Mw a Tarragona (ja instal·lats en dos grups de
400Mw-ampliables 1 1.600 Mw)
800Mw a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant
800Mw a Riba-roja d’Ebre

1377Mw en centrals eòliques (61% de la nova potència a
instal·lar en centrals eòliques) que representen aproximadament uns 933
molins:


Alt Camp: 15Mw (10 molins)
Baix Ebre: 333Mw (222
molins)
Baix Camp: 133Mw (88 molins)
Conca de Barberà: 85Mw (57
molins)
Montsià: 40Mw (27 molins)
Ribera d’Ebre: 130Mw (87
molins)
Priorat: 175Mw (116 molins)
Terra Alta: 489Mw (326 molins)


Per tant en aquestes comarques es dona un doble
engany:

No és vàlid l’argument que s’utilitza per a la instal·lació
de les noves centrals tèrmiques: serveixen per tancar centrals més contaminants
o perilloses, ja que a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre no hi ha previst de tancar cap de les tres centrals nuclears
existents.

No és vàlid l’argument que s’utilitza per a la instal·lació
de noves centrals eòliques: serveixen per a reduir l’emissió de gasos
contamiants a l’atmosfera, ja que en aquestes comarques es preveu d’instal·lar
2400Mw que produiran unes emissions fins ara inexistents en aquest
territori.

Pel que respecta a les propostes d’instal·lació de centrals
eòliques, pràcticament totes es pretenen instal·lar en espais amb valors
naturals, culturals i/o paisatgístics.


Com es nota que el Sr. Vilanova es un urbanita i no te cap
visió real del territori. Us heu begut l’enteniment Els Verds –
Alternativa Verda si subscribiu realment alló que dieu en el vostre comunicat de
premsa. Així us van les coses!