2on Manifest SALVEM EL GORG (Creixell)

Penjat el 30 d'octubre de 2003, per ecologistes
Companys- companyes,


Heu-nos aquí un altre cop mobilitzant-nos per
defensar allò que ja està defensat per la llei, per assolir que la preservació i
adequació de l’entorn natural del nostre litoral esdevingui en avantatges per
tots els ciutadans d’aquest poble i globalment contribuir a la salut dels
ecosistemes del món.

Tots hem sentit parlar del desenvolupament sostenible, de fet
els polítics se n’omplen la boca tan sovint com poden. Dons bé, un dels
principis del desenvolupament sostenible és el de preservar el màxim possible el
que ens caracteritza, dit d’un altre manera, no destruir la “gallina dels ous
d’or”.


Tots haureu vist la propaganda dels habitatges que es
construeixen a la carretera de Torredembarra. A les fotos hi surt una platja
deserta i natural, que probablement deixarà de ser-ho quan sigui invadida per
l’eixam de gent que hi viurà.


Els ciutadans d’aquest poble han de saber valorar si val
la pena recolzar l’existència de més habitatges a la platja amb la despesa de
serveis que això representarà, en detriment d’un turisme molt mes respectuós i
capaç de descobrir els valors intrínsecs del nostre poble, a banda de sospesar
si val la pena afrontar les despeses que s’originaran per reparar allò que
s’esdevingui d’edificar en una zona humida amb escassa capacitat de
drenatge.


Per això, sabent com sabem, perquè els coneixem, que les
persones d’aquest consistori volen el millor pel seu poble, ELS EXIGIM una
posició activa respecte a la urbanització de la Marinada i la Gavina. Estem
d’acord en no embarcar el nostre poble en despeses que no siguin assumibles,
però: demanar nous informes a medi ambient, fer un estudi d’impacte sobre la
façana litoral, fer una estimació dels riscos i del cost del manteniment d’una
zona urbanitzada sobre uns aiguamolls, son actuacions que creiem que s’han de
fer .


Vosaltres sou ara els nostres representants, i us demanem
que aposteu amb fets per la sostenibilitat i que mantingueu una postura ferma i
inequívoca amb respecte a la urbanització de la platja del Gorg, això no
comportarà despeses excessives i pot ser de vital importància per la conservació
del nostre entorn.


NOSALTRES NO CREIEM QUE LA ESPECULACIÓ URBANÍSTICA SOBRE
UNA ZONA HUMIDA SIGUI INDEMNITZABLE SINÓ QUE ÉS PUNIBLE


Pel que hem exposat i pensant que sobre tot està a les
vostres mans el no ésser els responsables últims del definitiu deteriorament de
la resta de la façana litoral del nostre poble, US SOL·LICITEM UN POSICIONAMENT
CLAR I UNA LLUITA ACTIVA, per recuperar per al poble uns terrenys que no haurien
d’haver estat mai subjectes a especulació. I EMPLAÇAR-VOS A QUÈ DONEU UNA
RESPOSTA PÚBLICA I CLARA.


Per a finalitzar, reiterar als assistents a aquest acte
de protesta el nostre agraïment i animar-vos a seguir responent a les
convocatòries de mobilització que anirem fent.


Moltes gràcies