Sobre les declaracions del Conseller sobre GREFACSA

Penjat el 31 d'octubre de 2003, per ecologistes

En relació a les declaracions fetes pel Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, sr. Ramon Espadaler, que han sortit avui dia 30 d’octubre de 2003 al Telenotícies comarques de Lleida del migdia a TV3, la Plataforma Antiincineradora de GREFACSA, vol recordar-li al Sr. Conseller algunes qüestions:

LA LLEI 15/2003 DE 13 DE JUNY DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/93 DE 15 DE JULIOL REGULADORA DELS RESIDUS, DIU EN L’ARTICLE 12 (QUE MODIFICA L’ARTICLE 18 DE LA LLEI 6/93):

Que les obligacions dels gestors de residus són:

– OBTENIR PRÈVIAMENT LES LLICENCIES I LES AUTORITZACIONS PRECEPTIVES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT. Això a GREFACSA no s’ha complert.

– GARANTIR QUE LES OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS ES DUEN A TERME:

· SENSE POSAR EN PERILL LA SALUT DE LES PERSONES. Al respecte, la Plataforma hem presentat públicament documentació científica que ho qüestiona explícitament.

· NO EMPRANT PROCEDIMENTS NI METODES QUE PERJUDIQUIN EL MEDI AMBIENT, NI QUE PUGUIN ORIGINAR RISCOS PER L’AIRE, L’AIGUA, EL SOL, LA FLORA, I LA FAUNA. Argument també rebatut per organismes científicis tls com el Comitè Científic de la UE, i la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

· QUE PROVOQUIN MOLESTIES PER SOROLLS I OLORS. Perquè doncs, les diferents administracions amb competències no actuen com tenen l’obligació davant les denúncies dels veïns de Vallfogona i Térmens?

· QUE TINGUIN UN IMPACTE MÍNIM O ASSUMIBLE EN QUANT A SOROLLS I OLORS I QUE AIXÒ SIGUI QUANTIFICABLE. On són les dades d’emissions? On són les mesures correctores que exigeix la Resolució? Perquè GFREFACSA fa molt més fum durant les nits i els caps de setmana?

Plataforma Antiincineradora de GREFACSA. 30 d’octubre del 2003