Els residus nuclears, un greu problema sense resoldre

Penjat el 1 de novembre de 2003, per ecologistes

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya vol mostrar la seva preocupació
per les darreres notícies aparegudes als mitjans de comunicació en referència a
la possible ubicació a Vandellòs d’un magatzem temporal individualitzat de
residus nuclears d’alta activitat.

Les elevades inversions realitzades per ENRESA per desmantellar la C.N.
Vandellòs I, semblen no preocupar gaire al Consejo de Seguridad Nuclear, que en
la seva revista ‘Seguridad Nuclear’ del II trimestre del 2003, publicava la
decisió d’emmagatzemar residus nuclears d’alta activitat a les ja desmantellades
instal·lacions de l’antiga C.N. Vandellòs I a partir del 2010. En aquesta data
caduca la renovació del conveni amb COGEMA, l’empresa francesa encarregada de
reprocessar el combustible gastat de Vandellòs I. El reprocessament és un procés
que genera residus vítrics d’elevada radioactivitat, que són els que pretenen
emmagatzemar a Vandellòs.Una vegada més, surt a la llum l’etern problema dels residus
radioactius, que ningú sap on col·locar per la seva elevada perillositat.
Aquella energia que en el seu moment es presentava com una solució neta, barata
i segura, ens torna a mostrar la seva cara més fosca, i ara volen escampar tot
de cementiris nuclears pel territori. Com diu la dita, ‘qui la fa la paga’, i
hauran de ser les autoritats responsables d’aquest desgavell nuclear les que
paguin les conseqüències d’un rebuig popular al qual GEPEC-Ecologistes de
Catalunya s’hi pensa sumar.No costa gaire imaginar el panorama que podria haver-hi a Vandellòs
d’aquí pocs anys: una central nuclear operativa, un centre d’investigació de
fusió nuclear, una central tèrmica, i un cementiri nuclear de residus d’alta
activitat: Tot un paradís. GEPEC-Ecologistes de Catalunya s’oposa de forma
enèrgica a que aquest hipotètic escenari de futur trist i d’alt risc ambiental
pel municipi de Vandellòs, i una vegada més fa una crida a l’administració
perquè tanqui totes les centrals nuclears actives i aposti amb molta més fermesa
per les energies renovables .


Al
GEPEC-Ecologistes de Catalunya creiem que les notícies contradictòries que han
aparegut darrerament sobre la possible instal.lació d’un
magatzem temporal de residus nuclears d’alta activitat a Vandellòs posen en
evidència que segueix sense saber-se què s’ha de fer amb aquests residus
altament perillosos.

O potser hauríem de dir que per part dels
responsables s’està intentant retardar qualsevol decisió al
respecte perquè no quedi encara més clara la gravetat del
problema.

Pel que fa als residus nuclears de la central Vandellòs I
que han de tornar de França el 2010 ens oposem que siguin emmagatzemats
temporalment a Vandellòs per les següents raons:

* Pels perills que
suposa el seu emmagatzematge en un lloc que creiem que no compta amb les
mesures de seguretat necessàries.


* Perquè el magatzem temporal per als residus
de la central Vandellòs I també es podria arribar a fer
servir per emmagatzemar els residus d’altres centrals
nuclears.


* Perquè suposa transportar innecessàriament els
residus d’un lloc a l’altre, amb els perills que això comporta.


* Perquè es tracta d’una solució temporal que
només serviria per dissimular que segueix sense haver-hi una
solució definitiva mínimament acceptable.


* Perquè no hi ha cap certesa sobre el temps que estarien
allà emmagatzemats.


* Perquè augmentarien els números que té Vandellòs per
convertir-se en el cementiri nuclear de l’estat.

I el que ens sembla
absolutament impresentable és que ENRESA (Empresa Nacional de
Residuos Radioactivos) ho justifiqui des d’un punt de vista econòmic. La
indústria nuclear hauria de ser responsable dels costos que
representen els residus que genera.

En conseqüència, no
només existeix una irresponsabilitat des del punt de vista
mediambiental, sinó també des del punt econòmic, ja que els residus
generats per Vandellòs I encara els estarem pagant durant molts
anys.

Una vegada més queda clar que l’energia nuclear pot ser
“relativament barata” a curt termini, però a llarg termini esdevé un
pou sense fons.

A més, els residus de Vandellòs I només són la punta de
l’iceberg. Sense que es sàpiga què es farà amb els residus radioactius, a
Vandellòs II, Ascó I i Ascó II se’n continuen produint més amb cada retirada del
combustible nuclear gastat.

Tenint en compte que no existeix cap solució
definitiva mínimament acceptable per als residus nuclears, creiem que
la solució del problema passa inevitablement perquè s’aturi la seva
producció, la qual cosa implica:

* Que s’aposti per aconseguir una
reducció dels consums elèctrics.


* Que es potenciïn les energies renovables de
manera ordenada i amb criteris de proximitat als punts de consum.


* Que es defineixin clarament els megawatts/hora que es
consumeixen i els que hi ha d’haver instal.lats perquè no existeixi
més producció d’energia elèctrica de la que és necessària.


* Que es posi ordre al descontrol existent pel
que fa a la producció d’energia elèctrica.


* Que es defineixin les prioritats amb criteris
mediambientals de quan han d’entrar en funcionament els diferents tipus
de generadors d’energia elèctrica.


* I sobretot que es concretin les dates de tancament de
Vandellòs II, Ascó I i Ascó II, per esmentar només les que
segueixen en funcionament a les comarques de Tarragona.

Creiem que ja va
sent hora que els partits polítics es mullin al respecte i que la gent
del carrer també s’hi pronunciï.
El que no pot ser és
que es continuï amagant el problema dels residus nuclears o que es
continuï dissimular-lo, sinó que cal trobar-hi solucions.


Reus, 01 de novembre de
2003


Per més informació: Hermann-Josef
Müllers Tel. 977 – 34 08 58