Es presenta denuncia davant la fiscalia anticorrupció contra Jordi Pujol

Penjat el 7 de novembre de 2003, per ecologistes

El GEPEC presentarà una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció per tal que s’obri investigació per les possibles implicacions personals del President de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, i d’altres alts càrrecs de l’administració catalana, en la concessió d’autoritzacions administratives a certs projectes de centrals eòliques.

De fa temps es sospitava de la possibilitat de l’existència
de suposats interessos personals d’alts càrrecs de l’administració catalana,
entre ells els del President de la Generalitat, en el bon desenvolupament
d’alguns projectes eòlics, tot i els impactes ambientals i les vulneracions
legals que aquestes autoritzacions pugessin comportar.

Aquestes sospites es confirmaren amb la filtració anònima,
feta al GEPEC, de l’acta d’una reunió celebrada el dia 13 de març de 2002, entre
els Departaments d’Indústria, Comerç i Turisme i el de Medi Ambient. L’objectiu
d’aquesta reunió era posar en comú aspectes sobre la tramitació de certs
projectes eòlics.

Entre els projectes que foren analitzats en destaquen tres:
Coll Ventós i Tossa del Vent, a Prat de Compte i el de les Costes, a cavall
entre Colldejou, Pratdip i Vilanova d’Escornalbou. Aquests projectes
constitueixen alguns dels projectes més conflictius i impactants ambientalment
de quants el govern pretén que es portin a terme.

En aquesta reunió queda ben reflexada la inicial oposició
del Departament de Medi Ambient al desenvolupament d’aquests projectes
pels greus impactes ambientals que la
seva construcció i posterior explotació provocaran.

En els punt 1 i 2 d’aquesta acta (pàgina 2), en que es fa
referència a les centrals de Coll Ventós i Tossa del Vent textualment s’hi
apunta:

“El Departament de Medi Ambient valora
aquest parc com a molt conflictiu degut als informes negatius del Servei de
Fauna i proposa comunicar definitivament al promotor la impossibilitat de
desenvolupamentper tal de no
demanar més informes i estudis inútils”

A continuació els
representants del Departament de
Indústria, senyors Pujol (fill del president de la Generalitat y Secretari
General del Departament de Indústria) y Mitjà (Director General d’Energia y
Minas), comencen a recordar, als representants del Departament de Medi Ambient,
els compromisos ja adquirits por l’administració, per autoritzar aquestes
centrals eòliques. Així textualment s’apunta a l’acta

“Els Srs Pujol i Mitjà recorden els
compromisos establerts per l’anterior Directora General de Patrimoni Natural
(Sra Montserrat Candini) amb el promotor en el sentit de visitar conjuntament
l’emplaçament, per tal de trobar una solució per a la viabilitat de la
proposta”

Es desprèn d’aquesta acta que l’únic
que sembla importar a l’administració son els “compromisos adquirits” amb les
empreses promotores, obviant les consideracions del Departament de Medi Ambient,
que en resposta als greus impactes ambientals que aquestes centrals provocaran,
proposen denegar definitivament les autoritzacions administratives necessàries
para la construcció d’aquestes centrals.

Si això no fos ja bastant, en aquesta
acta se fa referència als interessos personals del propi president de la
Generalitat, els quals semblen estar por sobre de los informes tècnics i que, en
definitiva, semblen ser els motius reals del gran interès mostrat per part del
Departament d’Indústria per tal d’aprovar aquestes centrals eòliques. Així
en l’ acta s’apunta
textualment

“Els senyors Pujol i Mitjà fan
èmfasi en la voluntat política del president de la Generalitat de Catalunya per
al ràpid desenvolupament d’aquests parcs”

És aquesta voluntat política del President la que provoca
la elaboració de informes fets a la mesura amb la finalitat que s’executin
aquests projectes eòlics, passant por sobre de criteris tècnics de la mateixa
administració.

Aquestes decisions se veu reflexades en
els acords que foren presos en la reunió, els quals queden reflexats
en la mateixa acta

“Finalment s’acorda:

-El Director General de Patrimoni
Natural valorarà els informes negatius d’avifauna existents per a valorar el
grau d’oposició dels informes al desenvolupament dels parcs i les possibles
mesures correctores. En aquest mateix sentit, el Director General sol·licitarà
informe vinculant sobre avifauna a l’ajuntament de Prat de Compte, així com es
compromet a obtenir d’altres informes d’avifauna per a poder justificar una
possible autorització ambiental dels parcs.

-Així mateix el Director General de
Patrimoni Natural i Medi Físic rebrà al promotor la propera setmana per a
avaluar les possibles solucions”.

Quedapatent, amb el que es
diu a l’acta , com els informes tècnics del Departament de Medi Ambient son
obviats i amagats quan posen en perill els
interessos polítics, essent elaborats, quant els condicionats i
interessos ho justifiquen, informes fets a mida para justificar el que es
injustificable.

En el cas de
la central eòlica de les Costes, al
terme municipal de Colldejou i Pratdip (punt 24 del acta) els fets es tornen a
repetir.

En aquest cas torna a plasmar-se una oposició inicial del
Departament de Medi Ambient a la aprovació d’aquest projecte pels impactes
ambientals negatius que la construcció i explotació d’aquesta central
provocarien. Aquest posicionament inicial es reflexa en el primer paràgraf del
punt 24 d’aquest acta, en la que textualment se pot llegir

“El Departament de Medi Ambient
informa sobre els informes negatius referents a l’afectació de l’avifauna. Es
demana un corredor per al pas de les aus l’amplada del qual fa inviable el
parc”

Novament sembla que la voluntat
personal del president de la Generalitat torna a condicionar el posicionament
final del Departament de Medi Ambient, que, de nou,
passa por la corresponent modificació de
los informes tècnics elaborats por
la pròpia administració. Així en el mateix punt 24 de esta acta se pot
llegir

“El Sr. Mitjà informa de l’interès
de Presidència per a la realització d’aquest parc i sol·licita al Sr. Maluquer
la revisió dels informes, per a proposar mesures correctores que facin viable el
parc. S’esmenta el precedent del parc eòlic de Colladetes, on l’estudi de
seguiment d’avifauna va permetre establir un corredor de pas d’amplada més
reduïda de la inicialment proposada pel Departament de Medi
Ambient.
El Sr. Maluquer es compromet a
mantenir reunió amb el promotor i amb el Sr. Ruiz, Cap de Servei de Fauna, per a
valorar aquesta possibilitat”.

Aquesta intervenció personal del president de la Generalitat, per tal
d’aconseguir el desenvolupament de certs projectes eòlics, lluny de ser
desmentida pel President, fou admesa públicament, augmentant els casos en que
havia intervingut personalment, tal com varen reflexar diversos mitjans de
comunicació:

lang=CA>
style=”mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-size: 10.0pt”>