Manifest: FEM DEJUNI

Penjat el 20 de novembre de 2003, per ecologistes

FEM
DEJUNI


ha arribat l’hora de la nova cultura de
l’aigua


(Jacetania, 26 d’octubre – Brussel·les, 7 de
desembre)


La creixent oposició al projecte del recreixement
de l’embassament de Yesa, els altres embassaments projectats en el Pirineu
Aragonès (Santaliestra, Jánovas, Biscarrués, Susía), la Ibèrica i la resta de
l’Estat Espanyol més el transvasament de l’Ebre, ha estat fruit de la unió dels
raonaments científics i tècnics, el dret que assisteix els afectats més directes
i el suport solidari de milers de persones que també se senten afectades de la
comarca de la Jacetania, de tot l’Aragó i d’altres territoris, com les Terres de
l’Ebre, Madrid, Barcelona o València i que, fins i tot, ha arribat a la capital
de la Unió Europea.


Ara, malgrat haver-se demostrat que el projecte de
recreixement és injust, innecessari i il·legal, que és el magatzem d’aigua
estratègic que permetria el transvasament de l’Ebre, els que ens governen
continuen insistint en la seva construcció. Això ho fan sense tenir en compte, a
més, l’embolic judicial i de corrupció que l’envolta, amb varis ex-alts càrrecs
del Ministeri de Medi Ambient els quals estan a punt de ser jutjats per greus
delictes en la seua tramitació i amb diversos contenciosos a admesos a tràmit.


Davant de la pressió social i judicial en contra
del recreixement, el poder vol escenificar l’avançament de les obres, amb un
evident interès electoral i de xantatge a la justícia. Volen vendre que el Pla
Hidrològic, els transvasaments i els seus embassaments tiren avant.


Per això fem aquest dejuni de 6 setmanes: per a
aturar Yesa, per a aturar els grans embassaments previstos en el Pacte de
l’Aigua, per a parar aturar qualsevol transvasament (sigui a Barcelona, al sud,
el perllongament dels “sobrants” del minitransvasament a Tarragona, o del
Roîne).


Portarem aquest dejuni des de la Jacetania fins a
Brussel·les amb “l’Ambaixada Blava” per a exigir que es compleixi la Llei,
passant per Osca, Barcelona i les Terres de l’Ebre, i per tots aquells llocs on
ens trobem gent solidària que vulgue participar en el mateix. A Brussel·les
arribarà, com abans a Saragossa davant de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, amb un missatge molt clar, tranquil però ferm, que aposta per una Nova
Cultura de l’Aigua, en la qual no té cabuda el recreixement de Yesa a cap cota,
ni més embassaments en el Pirineu, ni transvasaments, ni un PHN que només
beneficia els interessos de constructores, hidroelèctriques i que fomenta les
pitjors pràctiques de regadius obsolets. És el missatge d’una millor i més
moderna gestió dels nostres recursos hídrics, el respecte al medi ambient i el
diàleg com a via imprescindible per a solucionar totes aquestes qüestions.


Per això, del 26 d’octubre al 7 de desembre, fem
dejuni.


Participa i dóna suport al dejuni!


—————————————————————————————————-
Informació facilitada pels Jóvens en Defensa de l’Ebre “Un riu de
futur…”
Lo riu és vida, no als transvasaments!
info@lonusjovenet.org http://www.lonusjovenet.org