S’han admès a tràmit la denúncia a la UE i el contenciós-administratiu conra l’abocador de l’Espluga

Penjat el 24 de novembre de 2003, per ecologistes

El President de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, Nino Gemelli, ha comunicat als representants de la Plataforma d’Alternativa al Centre de Tractament de Residus de la Conca de Barberà que s’ha examinat la denúncia interposada contra l’abocador de residus de l’Espluga de Francolí i s’ha considerat que les qüestions plantejades son admissibles d’acord amb el Reglament Europeu.

La Comissió de Peticions ha iniciat l’examen de
la denúncia presentada i ha decidit demanar a la Comissió Europea que adopti una
postura sobre els aspectes del problema.

En aquest sentit la Plataforma esta el.laborant
un segon informe que reforçarà argumentalment les deficiències i mancances del
projecte i els impactes negatius que provoca al medi. S’entregarà en ma a la
presidència de la Comissió de Peticions de la UE, a la Comissària de Medi
Ambient Sra. Margaret Vallström i a diversos grups polítics del Parlament
Europeu entre ells el grup d’Els Verds màxim defensor de les tesis de la
Plataforma d’Alternativa.

Tanmateix la Sala de lo Contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit el recurs
interposat contra l’autorització donada al Centre de Tractament de Residus de
l’Espluga de Francolí que va interposar la Plataforma. Ara els serveis
jurídics de la Plataforma estan el.laborant el dossier argumenta per presentar a
la Sala.

Queda palès, doncs, que no s’ha passat ni molt
menys la darrera pàgina en l’afer de l’abocador de l’Espluga i que tot no
s’acaba amb la posada en escena de la pantomima de la Jornada de portes obertes
organitzada pel Consell Comarcal de la Conca.

Per tant queda clar, a pesar d’algú, que la
Plataforma d’Alternativa al Centre de Tractament de Residus de la Conca de
Barberà ni s’ha mort, ni s’ha dissolt ni ha acabat amb la seva tasca
reivindicativa. Simplement ha canviat de tàctica i estratègia reivindicativa
aprofitant la normativa legal i els drets que com a ciutadans
tenim.

Des de la Plataforma es viu amb molt
d’optimisme el nou caire que prenen els esdeveniments, perquè tenim fonamentades
esperances que tant la denúncia a la UE com el contenciós-administratiu
prosperin atesos els forts arguments que sostenen ambdues accions legals que
deixaran en evidència els greus errors tècnic-administratius que s’han comès en
l’aprovació del projecte així com els impactes negatius al medi ambient i al
medi natural que suposarà la construcció, al lloc on s’ha fet, de l’abocador de
l’Espluga de Francolí.

Tanmateix, s’exigiran les corresponents
responsabilitats jurídic-penals a totes aquelles persones que baix la seva
responsabilitat i competència han contribuït i consentit amb la seva aprovació
l’execució material del projecte, atès que no poden al.legar ignorància després
d’haver denegat sistemàticament totes les argumentacions presentades per la
Plataforma d’Alternativa al Centre de Tractament de Residus de la Conca de
Barberà demanant un replanteig del projecte i de la ubicació.

Montblanc, a 24 de novembre de 2003