La urbanització i el camp de golf de l’Aldea provocaran forts impactes ambientals

Penjat el 24 de novembre de 2003, per ecologistes

El
GEPEC-Ecologistes de Catalunya vol manifestar la seua preocupació per la
intenció de l’Ajuntament de l’Aldea i l’empresa Fadesa de construir una gran
urbanització i un camp de golf a la finca de la Palma, a la vora del riu
Ebre.

Los
problemes que hi ha són:


La previsió d’urbanitzar en una zona inundable
ocupant tota la llera d’inundació del riu Ebre al marge esquerre, comporta una
violació de la llei, donat que se prohibix la urbanització en zones
inundables.


-La
construcció al marge del riu, comporta l’ocupació de terres destinades a ús
agrícola i que tenen una funció ecològica com a hàbitat de diverses espècies. A
més, les vores del riu són zones que tenen interés ambiental: moltes d’elles
estan dins del Pla d’Espais d’Interés Naturals (PEIN). Esta actuació, que preveu
obrir el riu per tal d’aprofitar-lo per la navegació a causa de l’urbanització,
és una obra dura que causarà fort impacte al mateix riu. És incoherent que no hi
hagi una protecció especial a esta zona del riu, en quant altres zones sí que
estan protegides: de fet, acabarà per desfigurar per complet este
tram.


-L’augment de navegació del riu, és també un factor que pot alterar los
ecosistemes fluvials, a apart de com s’ha dit, lo que de per sí se vorà alterat
per l’obra.


-La
urbanització juntament en lo camp de golf, consumirà una quantitat important
d’aigua del riu que no se pot substraure per una activitat lúdica donats los
problemes que hi ha la delta. Així mateix, hi haurà una nova font de
contaminació creada per la urbanització i el camp de golf: és sabut que los
camps de golf necessiten a part de molta aigua, quantitats no menyspreables de
productes químics per al seu manteniment enmig dels ecosistemes mediterranis que
no són los seus.


-De fet, i en part com a
resum, se pot dir que esta actuació està en contgra de la Nova Cultura de
l’Aigua, ja que ésta aposta per un ús sostenible de l’aigua i no per usos
superflus. Igualment tal com se demana que no hi hagi detraccions per a usos a
centenars de quilòmetres del riu, se demana també que no hi hagi detraccions
insostenibles a la mateixa vora del riu. És totalment incoherent en la Nova
Cultura de l’Aigua, i esta actuació, juntament en totes les que hi ha
projectades a les Terres de l’Ebre, (no només les catalanes) col.laboran, en cas
de fer-se a que el cabal d’aigua al tram final de l’Ebre vaigue mimbant en lo
conseqüent problema per al Delta.


Tortosa,
23-11-03


Més informació: Ximo
Estellé, telèf.- 609-69.20.33