COMPROMÍS DELS PARTITS POLÍTCS PER L’EBRE

Penjat el 11 de novembre de 2003, per ecologistes

1)-Divulgació, defensa i implantació dels principis de la Nova
Cultura de
l’aigua.

2)- Rebutjar i demanar la paralització dels
següents projectes de
transvasametn del riu Ebre, contemplats a la llei
10/2001 del PHN:
Transvasament cap al sud de 860 hm3 art.13
Transvasament
cap al nord de 190 hm3 art.13

3)- Demanar la retirada del projecte de
connexió de les xarxes CAT-ATLL
(DOGC 5/8/02) perquè representa l’inici del
transvasametn de l’Ebre i perquè
Catalunya no precisa de més concessions
d’aigua d’altres conques.

4)- Presentació dels recursos i accions
juridiques adients, en el moment de
la publicació del projecte definitiu de
transvasament de l’Ebre, en
qualsevol dels seus ramals.

5)-Dissoldre
l’actual CPIDE i redactar un “Pla Estratègic de Conservació del
Delta de
l’Ebre” desvinculat del Transvasament.

6)-Proposar la derogació de
l’actual PHN i l’elaboració d’un altre d’acord
amb els punts
anteriors.

7)- Compromís de no fer pacte de govern amb cap partit polític
que doni
suport al transvasament de l’Ebre i al projecte de Connexió de
Xarxes abans
esmentat.

NOTA ACLARATÒRIA AL “COMPROMÍS PER L’EBRE” PER
PART DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE

La PDE vol deixar
constància de que la signatura del Compromís per l’Ebre
-tal com es desprèn
del document enviat, significa l’oposició a tots els
transvasaments inclosos
a la Llei 10/2001 del PHN i a qualsevol altre tipus
de
transvasaments.

Per tant la PDE en el seu conjunt, i perseverant amb els
principis
continguts en la redacció compresa en els set punts que integren
l’esmentat
compromís, aquí reafirmat, enteníem i continuem entenent que tots
els
partits polítics que el signen s’acullen a la interpretació expressada
en el
present aclariment.