manifest ”LA DEFENSA DE LES ZONES HUMIDES”

Penjat el 6 de desembre de 2003, per ecologistes

El manifest que hem llegit en
l’acte reivindicatiu que ha tingut lloc a Creixell (en un tall de la
N-340) sota el lema “LA DEFENSA DE LES ZONES HUMIDES” I que han dut a terme les
quatre associacions ecologistes GEPEC; GEVEN; EL GORG; BAIX GAIA.

Avui que la política de conservació del medi
ambient és cada vegada menys contestada a tota Europa, i que es miri com es miri, tothom arriba a la
conclusió de què només conservant el que queda del nostre entorn, podrem tenir
futur a llarg termini com a espècie; encara hem de lluitar contra la manca de
sensibilitat que, referent a aquests temes, es té a les nostres contrades, i no
només manca de sensibilitat sinó en molts dels casos una clara mala
intenció.
Per això, en aquest acte ens hem plegat quatre associacions ecologistes,
que som: GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA, COORDINADORA SALVEM EL GAIÀ,
GEVEN-ECOLOGISTES DE CATALUNYA
I
EL GORG DE CREIXELL; totes aquestes,
formades amb la intenció de protegir les zones humides del litoral i, en
alguns casos, evitar la seva urbanització davant les administracions competents
que empren lleis, LLEIS TERGIVERSADES, IGNORADES O INTERPRETADES SEGONS ELS
INTERESSOS ESPECULATIUS
.Perquè ens adonem de què junts tenim molta
més força; que on no hi puguin arribar uns, hi arribarem molt millor tots
plegats i, perquè veiem que les inquietuds que ens porten a lluitar a uns, són
les mateixes que ens mouen a tots, hem convocat aquesta “passejada”, per fer
saber a les administracions, la nostra ferma voluntat de seguir lluitant i de
donar un cop de mà als nostres companys i companyes i, de aquesta manera,
créixer i ser cada vegada més nombrosos i més poderosos; per evitar que
l’ambició o la inconsciència, o ambdues coses a l’hora, acabin de malmetre la ja
malmesa Natura de la nostra costa, seguint un model de disseny urbanístic
uniformitzant i caduc, perdent riquesa biològica, com és costum des de ja fa
molt temps.Som conscients de la varietat de temes que
les diferents associacions aquí presents estem intentant atraure l’atenció de
l’opinió pública. És per això que volem aprofitar el ressò que pugui tenir
aquest acte per fer una crida als polítics que s’incorporaran properament als
seus càrrecs, per tal que facin una nova lectura en clau de sostenibilitat dels
temes que ens afecten. Que aquesta deixi de ser una terra oblidada i deixada a
la llei de la especulació.ENS COMPLAURIA NOTAR ALGUN
CANVI.I no volem acabar aquest manifest, sense fer esment a la
constitució espanyola, que aquest celebra el seu 25 aniversari. L’article 45
d’aquesta constitució ens recorda que tots tenim el dret de gaudir del medi
ambient i el deure de conservar-lo. Aprofitem avui, que hem obert aquest llibre,
i molt breument us llegirem els tres punts d’aquest article 45, i així podreu
observar com les nostres reclamacions no s’allunyen de la legalitat vigent, sinó
que tot al contrari. Diu així:1.- Tots tenen el dret de gaudir d’un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el dret de
conservar-lo.2.- Els poders polítics vetllaran per la
utilització racional de tots els recursos naturals, amb el fi de protegir i
millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient,
recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.3.- Per als que violin el que disposa
l’apartat anterior, en els termes que fixi la llei s’establiran sancions penals
o , en el seu cas, administratives, així com l’obligació de reparar el mal
causat.Per fi, encoratjar als aquí presents a seguir
lluitant i a seguir responent a les crides que hem fet i que farem en defensa de
la Natura.

MOLTES GRÀCIES .