L’Ajuntament de Cruïlles i l’abocador

Penjat el 30 de desembre de 2003, per ecologistes

La PAAC ha denunciat a l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní en diferents ocasions i des de fa més de 6 mesos (26 d’abril, 26 de juny, 3 de juliol i 9 de juliol) que les empreses que estan ampliant el forat de l’abocador de residus de Vacamorta amb l’extracció d’argiles, no disposen de llicència ambiental o d’activitats ni de llicència urbanística per a l’extracció d’argiles en aquest indret.

Aquesta activitat ni té llicència ni es legalitzable donat que el mateix Pla d’ordenació Urbana estableix que les activitats extractives s’instal.laran a una distància mínima de 1000 metres de sóls urbans i urbanitzables.

L’Ajuntament de Cruïlles però, NO ha ordenat la suspensió de l’activitat d’extracció d’argiles a Vacamorta i a Camp Calis (abocador); el que ha fet es demanar assessorament a tres serveis jurídics: el de la Diputació de Girona, el de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a un altre associació.

LA PAAC reiteradament ha demanat a l’Ajuntament de Cruïlles que actués segons assenyala la llei, i l’Ajuntament s’ha negat a actuar mentre no tingués els informes que havia sol·licitat. Mentrestant el forat de l’abocador ha anat creixent -gràcies a l’extracció de terres que s’ha fet sense llicència-

Alhora, una bona part de les terres extretes per a ampliar l’abocador s’han transportat a les basses de Corçà i han servit per reblir -les tot i ser una zona humida a preservar i tot i que la PAAC ho va denunciar a l’Ajuntament de Corçà, el passat 9 d’octubre.

Finalment, l’Ajuntament de Cruïlles, ja té els informes esmentats: Diputació de Girona i Associació Catalana de Municipis i Comarques i ambdós coincideixen en que l’Ajuntament ha de suspendre les activitats; per exemple, l’informe de la Diputació expressa textualment: “…l’alcalde o l’alcaldessa, un cop incoat l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, ha de dictar una primera ressolució de suspensió provisional i immediata d’aquesta actes…”.

L’informe de la Diputació que mencionem va ser rebut segons s’assenyala el 8 d’agost d’enguany i l’Ajuntament de Cruïlles no ha fet rés al respecte; mentre les extraccionsd’argiles han seguit endavant.

En l’últim plé de l’Ajuntament de Cruïlles de divendres passat 19 de desembre, la PAAC va insistir reiteradament en que l’Alcalde li facilités els informes que havia demanat i després de molta insistència, hem pogut conèixer el seu contingut i saber que -un cop més que assessorat- aquest Ajuntament està permetent que es porti a terme una activitat sense llicència que té, entre altres, com a conseqüència, l’ampliació de l’abocador de residus industrials de Vacamorta, abocador que com ja sabem està a menys de 500 metres de l’urbanització Puigventós i alhora està situat en una zona humida a preservar segons la llei, i sobre els aqüífers, amb el que tot això implica.

Què pensa fer l’Ajuntament? De moment sembla ser que vol que sigui la PAAC qui denuncii als tribunals aquests fets, ja que segons ens demostra el pas dels mesos, la seva actitud es la de anar permetent una activitat que coneix sobradament que es ilegal tal i com coneix sobradament com afecta aquesta activitat les terreres de Vacamorta que ja estan deixant d’existir per convertir-se en un abocador gegant. L’Ajuntament de Cruïlles va donant massa llargues a un assumpte que legalment està molt clar…”¿quien le pondrà el cascabel al gato?”

Per altra banda, us volem comunicar que l’anterior Conseller de Medi Ambient sr. Espadaler va donar la “nova” autorització a l’abocador amb una sèrie de condicionants, entre ells hi havia que l’empresa Recuperació de Pedreres havia d’aconseguir l’autorització de una depuradora per anar-hi a dipositar els lixiviats prèviament depurats en la depuradora pròpia. L ‘autorització s’havia obtingut –temporalment– per part de la depuradora situada darrera de la platja de Castell ( que per cert, se suposa que té les instal.lacions per rebre residus urbans i no residus industrials), però aquesta autorització s’acaba el 31 de desembre. O sigui que si Recuperació de Pedreres no té una autorització nova a partir de l’1 de gener per anar a abocar a no se sap quina depuradora, haurà de tancar les seves instal·lacions.

També volem comunicar-vos que els dies 3 i 4 de gener hi haurà una exposició-sorteig d’obres d’art a la Sala Taller Rogenca, al Passeig de LA Bisbal. Hi hauran 23 obres d’art que es sortejaran entre 23 compradors. Moltes gràcies i sort!!