Carta de la PDE al Conseller de Medi Ambient

Penjat el 2 de gener de 2004, per ecologistes

Sr. Salvador
Milà


Honorable Conseller de Medi Ambient


de la Generalitat de
Catalunya.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre us volem agrair el fet
de reunir-vos amb una representació del nostre moviment, ja que això comporta un
canvi de la relació que hem mantingut durant tres amb el govern de la Generalitat
.Us volem manifestar que considerem necessari que hagi una
línia de col·laboració i diàleg que ens apropi en la tasca de defensa i gestió
d’un patrimoni natural tan important com són els rius i un recurs tan vital com
és l’aigua.Creiem que això serà possible a partir de fer un debat
tranquil i profund sobre el model de gestió dels recursos naturals així com
sobre el model de desenvolupament territorial que es mereix la societat catalana
.Tenim molt clar que aquest debat s’ha de fer en el marc
de les institucions legalment representatives. Però, també voldríem demanar que
s’atengués l’opinió i els arguments de
la societat civil i de la comunitat científica .Els transvasaments de l’Ebre són una amenaça a la
estabilitat i futur del Delta de l’Ebre i un factor de desequilibri territorial.
Per tant valorem molt la postura de la seva Conselleria i del govern en general
de prendre part activa en la lluita contra aquesta part del PHN
.Tot i que sabem que el vostre nomenament és molt recent i
que mereixeu tenir un temps prudencial d’estudi i reflexió sobre tot el que
envolta al transvasament de l’Ebre,
voldríem demanar-vos unes primeres actuacions que poden ser claus ja que, com ja
sabeu, el Govern de l’Estat està
precipitant-se en la tramitació administrativa dels transvasaments de
l’Ebre.Per tot això, us demanem una actuació, el mes immediata
possible, en els següents termes :
 • Presentació d’un
  recurs contra la “Resolución de 13 de Noviembre de 2003 de la
  Secretaria de Estado de Aguas y Costas de Aprobación del proyecto de las
  transferencias autorizadas por el art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de Julio ,del
  Plan Hidrologico Nacional. ( El termini acaba el 20 de gener de
  2004).

 • Desestimació i arxiu del projecte d’interconnexió de
  xarxes CAT- ATLL del qual el govern de l’Estat ha demanat finançament de la
  CE.

 • Comunicar a la Comissió de Medi Ambient i de Fons
  Regionals de la Comissió Europea que paralitzen tots els expedients de
  finançament referents a obres relacionades amb el transvasaments de
  l’Ebre

 • Iniciar el procediment necessari per a declarar zona
  protegida tot el tram final de l’Ebre i el
  Delta.


Som coneixedors de la sensibilitat que teniu cap a la
gent de les Terres de l’Ebre i sabem de la vostra voluntat de fer una Catalunya
més sostenible. Amb el convenciment que aquestes demandes les tindreu en
consideració, us saludem molt atentament
Plataforma en Defensa de
l’Ebre


Terres de l’Ebre, 31 de desembre de
2003