Impugnacions i al.legacions al PHN

Penjat el 13 de gener de 2004, per ecologistes

La Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya, el GEPEC i
totes les associacions ecologistes adherides han acordat:

1.- Impugnar la declaració d’impacte ambiental del transvasament
del riu Ebre aprovada mitjançant la Resolució del Secretari General de Medi
ambient de 31 d’Octubre de 2.003, publicada en el BOE nº 262 de 1 de Novembre de
2.003.2 . Impugnar la Resolució de 13 de Novembre de
2.003 de la Secretaria d’Estat d’Aigües i Costes d’Aprovació del projecte de les
transferències autoritzades per l’art. 13 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol,
del Pla Hidrològic Nacional.


3 . Apoderar a aquest efecte als Lletrats
Lluís-Xavier Toldrà Bastida. Alexandre Peñalver i Cabré i Agustín Sànchez
Bacardit, i als Procuradors de Madrid D. Federico José Olivares Santiago, José
Luis Ferrer Recuero i María Encarnación Alonso León i la Procuradora de
Barcelona Núria Suñé Peremiquel.