L’alcalde de Tortosa pretén justificar un projecte eòlic insostenible

Penjat el 16 de gener de 2004, per ecologistes

L’alcalde de Tortosa, el Sr. Sabaté, no sap com
justificar el seu posicionament favorable a la central eòlica del Coll de l’Alba
(que tants impactes provoca al patrimoni natural, paisatgístic i històric de la
zona) i ara s’inventa un argument que no se sosté en peu.

Segons l’alcalde, la
central del Coll de l’Alba ha de subministrar bona part de la seva energia al
polígon industrial Catalunya Sud i això no és possible a menys que s’hi fassi
una connexió directa (amb transformadors i línies d’alta i mitja tensió)… i
que nosaltres sapiguem, no existeix cap projecte d’aquesta estesa de línies
elèctriques de subministrament elèctric.El que li passa a l’alcalde es que se n’ha
adonat, que ara, per allò de les casualitats polítiques, el seu partit
comparteix govern amb ERC i IC-V, els quals, des del primer moment a les Terres
de l’Ebre han fet costat als posicionament d’una implantació racional de la
energia eòlica respectuosa amb el patrimoni natural… i esta sol defensant un
projecte que mai hauria d’haver-se aprovat amb criteris de sostenibilitat. I per
això busca arguments per justificar la seva postura solitària i
incomprensible.


IC-V i ERC van signar un pacte-compromís
abans de les eleccions passades en el que entre altres coses és comprometien a
fer un nou mapa eòlic a Catalunya tenint en compte les realitats territorials.
El partit del Sr. Sabaté ha assumit aquests compromisos que s’han reflexat en el
pacte del govern tripartit. Per això, el Sr. Sabaté, s’ha quedat més sol que la
una (com el fastigós Ibarra) defensant el Coll de l’Alba i pretén confondre a la
ciutadania inventant-se una utilitat que no te, ni mai pot tenir (si no és
canvien molt les coses).


Ara per ara, tota la producció d’energia
elèctrica provinent de fonts renovables, la energia verda i neta que produeixen
les macro-centrals eòliques, s’endolla a les línies d’alta tensió que també
porten la electricitat provinent de fonts de producció nuclear i tèrmica. És una
greu error i un inconvenient, però el disseny del transport i subministrament
elèctric en aquest país no contempla de distribució directa de la energia
verda.


Per tant l’alcalde de Tortosa, no diu la veritat
i ho fa conscientment perquè sap perfectament que allò que diu és una
fal.lacia.


Des del GEPEC no hem oblidat que ha estat l’únic
alcalde “d’esquerres” que ha gosat interposar una querella criminal a un company
de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Baix
Ebre.


És per això que des del GEPEC-Ecologistes de
Catalunya rebutgem les declaracions del Sr. Sabaté a les que qualifiquem de
demagògiques i convidem al Sr. Alcalde de Tortosa, a que compleixi els manaments
i compromisos que el seu partit, el PSC-CpC, va adquirir en el Pacte
Tripartit.