Nova web de la Plataforma Montsalat

Penjat el 23 de gener de 2004, per ecologistes


Avui, com cada dia, Iberpotash ha abocat 10.000 tones
de residus salins als runams de Súria i de Sallent (el
Bages).
El paisatge estèril de les muntanyes de residus ha fet mal
a la vista de centenars de milers de ciutadans a la Catalunya central
Iberpotash aboca més de 3000 tones diàries de
residus de sal al runam de Súria, que fan un total d’entre
1,2 i 1,5 milions de tones anuals. Sumant-hi
l’abocament al runam del Cogulló de Sallent, Iberpotash
genera i aboca
més de 3 milions anuals de residus que s’haurien de
considerar
especials,

una quantitat equivalent al total de residus urbans de
Catalunya

(Segons la Junta de Residus, l’any 2002 es van generar
2.985.053 tones de residus municipals)

Aquestes i moltes altres
informacions les trobareu a la nova web de Montsalat, a http://www.lasequia.org/montsalat
,
mentre s’acaba de completar i afinar.
Conté una part de la informació bàsica, una
galeria de fotos,
documentació de MontSalat i les novetats succeïdes durant
aquest darrer
mes. Com a darreres notícies trobareu les notes de la
reunió al Consell
Comarcal a la qual van assitir els alcaldes i els comitès
d’empresa
d’Iberpotash, i la carta dirigida al President de la Generalitat el dia
14.01.04 pel Dr Sebastià Estradé.
El capítol sobre els impactes socials està per
començar encara.

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments.
.
Cordialment.


Plataforma Montsalat