Presentació al·legacions projecte II cinturó de Tarragona-variant N-340

Penjat el 6 de febrer de 2004, per ecologistes

La Plataforma Tàrraco Verda?: Plataforma per una mobilitat sostenible ha
presentat en data 6 de febrer de 2004 un total de cinc-centes al·legacions al Anuncio en la Demarcación de Carretera del Estado en Cataluña sobre información pública. Documento: Segundo
Cinturón de Tarragona “Enlace del Loreto, enlace del Catllar”. Clave: 48-T-3190.
Provincia de Tarragona

Aquestes alegacions són presentades per entitats i particulars que se senten directament afectats pel projecte de variant, bàsicament habitants de la zona de l’Escorpí, Boscos de Tarragona, Camí Reial, Budellera, Nàstic i ermita de la Salut.

Les alegacions, bàsicament, argumenten els següents punts:

– El projecte exposat a informació pública és incomplet; només s’exposen els accessos del Llorito i del Catllar, com si fossin projectes independents a la totalitat del II Cinturó.
Creiem que sense exposar-se el projecte en el seu conjunt no es pot avaluar la funcionalitat i característiques d’aquests accessos.

– L’Estudi Informatiu amb el que es va avaluar el traçat actual del II Cinturó contemplava nombrosos errors, inconcrecions i contradiccions, tant des de l’àmbit urbanístic (per exemple, no s’incorporava la catalogació com a zona verda dels terrenys per on discorre el traçat al pas per Boscos de Tarragona, o no es considerava el Camí Reial com a camí ramader) o de l’àmbit ambiental (errors tipogràfics, mancances sobre fauna protegida) o de dades de mobilitat (manca de dades espacial i temporalment vàlides)

– El projecte de II Cinturó no és funcionalment una variant, ja que insertarà tot el trànsit a la zona del Nàstic, zona de característiques urbanes.

– El projecte de II Cinturó s’emmarca en un projecte global de desdoblament i conversió en Autovia de la N-340, des de Castelló fins a Creixell, projecte que es troba subdividit en
diverses fases en divers estat de tramitació (recordar l’estudi informatiu en tràmit a la zona de les Terres de l’Ebre), i no s’ha avaluat l’impacte ambiental conjunt de tot el projecte en base a la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21-7-2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient.

– El projecte sotmès a informació pública no referencia les característiques del previst girador de l’Arrabassada, sense el qual els accessos a la zona del Llorito no tenen sentit. Per tant, es tracta d’una informació que manca per avaluar el sentit i viabilitat del projecte

– El projecte sotmès a informació pública incorpora una senzilla “avaluació qualitativa” d’impactes ambientals que no segueix la normativa vigent en quant a metodologia

– El projecte sotmès a informació pública suscita dubtes quant al possible col·lapse de la via Augusta i vies urbanes que hi accedeixen per la probable mala utilització de les mateixes d’automobilistes que es vulguin estalviar els girs de l’enllaç del Llorito

– Existeix una alternativa tècnicament viable i ambiental i socialment molt menys impactant i justa, ja explicada, que consisteix en la construcció d’una variant a modus de calçada lateral de l’autopista AP-7, amb dos carrils per sentit situats a banda i banda de l’autopista, construïts sobre la zona de servitud de la mateixa, i enllaçada amb les carreteres d’accés a Tarragona ja existents. Alternativa que s’hauria de combinar amb la construcció de vials urbans d’accés des dels barris de Llevant de Tarragona fins al centre de la ciutat, per descongestionar l’ús del tram costaner de la N-340. Amb l’execució d’aquesta alternativa, l’enllaç del Llorito
seria innecessari, i el del Catllar molt menys impactant per la zona de l’Escorpí.

Conseqüentment, els al·legants demanen:

– En base allò anteriorment explicat, que s’obri de nou un període d’exposició pública en el que s’exposi el projecte de II Cinturó en la seva totalitat, incorporant els enllaços encara no
informats i amb un nivell de detall i definició final suficient per a que tots els afectats puguin defensar legítimament els seus drets, previ a la creació de meses sectorials de discussió de mesures de minimització de l’impacte sobre la qualitat de vida de les zones habitades y, simultàniament, s’obri un nou procés administratiu i tècnic per a la definició d’un nou projecte de II Cinturó basat en la construcció d’una calçada lateral de la autopista AP-7 amb dos carrils per sentit i enllaçada amb els vials radials existents i amb l’actual N-340 en els dos extrems del terme municipal de Tarragona, formant part del projecto global de desdoblament de la carretera N-340 entre Castelló i Creixell.

– Que es realitzi una Avaluació Ambiental Estratègica pel projecte de desdoblament de la carretera N-340 entre Castelló i Creixell, passant la corresponent declaració d’impacte
ambiental.

INTEGRANTS ACTUALS DE LA PLATAFORMA

 • AA.VV. Boscos
  Centre

 • AA.VV. Boscos Nord
 • AA.VV. La Granja
 • AA.VV. Camí Reial
 • AA.VV. Camí del
  Llorito

 • GEPEC
 • Veïns de l’Escorpí
 • Veïns de la
  Budallera

 • Veïns de la zona del
  Nàstic

  lang=CA>size=3>

 • Hi donen suport

  lang=CA>size=3>

 • Grup Municipal del
  PSC

 • Grup Municipal
  d’ERC

 • Grup Municipal
  d’IC-V-LP

 • Societat de Caçadors de
  Tarragona