Salvem la Vall: és Collserola!

Penjat el 23 de febrer de 2004, per ecologistes

La Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de Sant Just valora molt positivament la manifestacio que sota el lema “Salvem la Vall, és Collserola” ha transcorregut aquest diumenge, 22 de febrer, pels principals carrers de Sant Just Desvern. La massiva participació ciutadana, al voltant de les 1.000 persones (sobre una població de 16.000) demostra que els ciutadans de Sant Just estan disposats a defensar la seva Vall davant dels intents d’uns pocs d’urbanitzar-la i de la indefinició de l’Ajuntament al respecte.

L’Ajuntament ha convocat un plenari Extraordinari pel proper dijous dia 11 de març per a prendre una decisió definitiva sobre el futur de la Vall. Cal la nostra presència i la dels ciutadans de Sant Just a aquest Ple Extraordinari per garantir que l’Ajuntament no trairà la ciutadania i aprovarà la no urbanització de la Vall.

Sant Just Desvern, a 22 de febrer de 2.004.

Declaració per la Vall de Sant Just i Collserola – 22 de febrer de 2004

DEFENSAR EL TERRITORI ÉS ESTIMAR EL PAÍS.

Ara fa un any l’Ajuntament va acordar la suspensió, pel termini de 12 mesos, de la tramitació dels instruments de plantejament derivat i dels projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementària, així com també de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, etc. pels sectors de sòl urbanitzable no programat, d’equipaments comunitaris de caràcter metropolità i de zones verdes metropolitanes, és a dir, el que tots coneixem com una moratòria urbanística.

Malgrat que ens diguin el contrari, sense la incipient oposició popular a la possible urbanització de la Vall de Sant Just que es començava a fer sentir i fer visible a Sant Just, aquesta moratòria no hagués estat aprovada i qui sap si, a hores d’ara, les excavadores i grues s’haurien convertit ja en el paisatge habitual de la Vall.

Passat tot aquest temps, els objectius bàsics que es va fixar la Plataforma, que eren:

– Salvar la Vall de l’especulació urbanística i la depredació ambiental
– Que les zones no urbanitzades de Bell soleig, Can Oliveres, Can Vilà, Can Carbonell, Can Biosca i de la Miranda fossin declarades com a zones no urbanitzables.
– Impedir que es construïssin noves vies de comunicació a la Vall.
– L’ampliació dels límits del Parc de Collserola i de l’actual Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), és a dir, la integració al Parc de forma completa de les zones abans esmentades.
– La suspensió de qualsevol actuació urbanística que pogués sorgir des d’aquell moment i fins que no es procedís a la revisió del planejament urbanístic vigent
– Que el nostre Ajuntament es posicionés de forma clara i rotunda a favor de la no urbanització de la Vall són plenament vigents, doncs a hores d’ara cap d’ells ha estat assolit encara.

Tots els grups polítics que van concórrer a les darreres eleccions municipals i que avui estan representats a l’Ajuntament tenien inclòs en el seu programa electoral el compromís de lluitar per la defensa de la Vall i la seva no urbanització. Els seus caps de llista també es van pronunciar en aquest sentit en el debat electoral sectorial que va organitzar la Plataforma. El cert és, però, que a punt d’acabar l’any de moratòria l’Ajuntament encara no ha fet els deures, no ha presentat cap solució ni proposta i ara a corre cuita ha de decidir què fa amb la Vall.

Nosaltres ho tenim molt clar: tots els regidors han de mantenir el compromís que van adquirir davant les sanjustenques i els santjustencs i aprovar el canvi de qualificació urbanística de les zones afectades, de manera que se n’asseguri la seva no urbanització.

Volem deixar molt clar que no acceptarem gat per llebre, que no acceptarem que l’arranjament d’unes determinades zones de la Vall que actualment estan en situació molt degradada serveixin d’excusa per fer operacions urbanístiques a la Vall. I també compartim el sentiment expressat per molts joves en el sentit de què ells no han de ser el pretext per a construir a la Vall habitatges específics per a ells.

Exigim del govern tripartit local transparència informativa absoluta sobre la Vall, volem conèixer – i tenim tot el dret- qualsevol acord que afecti a la nostra Vall, no volem ni pactes ni annexes secrets.

La mobilització popular en defensa de la Vall és necessària i continuarà essent-ho en els propers mesos, perquè és la garantia de que l’Ajuntament i els seus regidors mantinguin el seu compromís electoral amb cadascun dels seus electors i s’oposin rotundament a la urbanització de la Vall.

Veïnes i veïns, caldrà estar desperts els propers mesos. Ja des d’ara us convoquem a assistir i a omplir el saló de plens de l’Ajuntament amb motiu del Ple Extraordinari que l’Ajuntament ha de celebrar properament per decidir sobre el futur de la Vall. Cal que sentin la nostra veu, que tinguin present aquesta mobilització sense precedents a Sant Just, que és una victòria de tots, de totes les santjustenques i santjustencs.

Hem titulat aquest manifest “Defensar el territori és defensar el país”. Per a viure necessitem un territori i un entorn que no ens siguin hostils. Salvant i defensant el territori fem també un servei al país i un acte d’afirmació i d’estimació envers el nostre país i el nostre poble.

Veïnes i veïns, endavant, amb el vostre compromís SALVAREM LA VALL!!

Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de Sant Just Desvern

Daniel Ramirez – 609237392

Podeu veure imatges panoràmiques de la manifestació a: http://www.pangea.org/alnus

Alnus – Ecologistes de Catalunya
Av. Indústria 34. Sant Just Desvern – 08960 BCN
Oleguer 934731641/647330788
Jordi 934736925

http://www.pangea.org/alnus
http://aeec.pangea.org
http://collserola.org