Les organitzacions conservacionistes que actuen al delta de l’Ebre es feliciten per la retirada dels recursos

Penjat el 26 de febrer de 2004, per ecologistes

Les organitzacions conservacionistes que
actuen al delta de l’Ebre (SEO/BirdLife, GEPEC-Ecologistes de Catalunya i DEPANA) es feliciten per la retirada dels recursos de
cassació, per part del DPTOP, sobre la sentència que declarava no urbanitzables
els salobrars de Nen Perdut (Deltebre) i els Erms de la Tancada (Amposta) i
desitgen que aquest gest suposi un canvi important en la política de gestió
d’espais naturals al delta, que hauria de comportar una ampliació del Parc
Natural.

Els grups conservacionistes que tradicionalment han treballat
per la preservació dels importants valors naturals del Delta i pel futur de la
seva gent, valoren molt positivament l’anunci del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de retirar els
recursos de cassació que l’anterior govern havia interposat davant el Tribunal
Suprem, per recórrer una sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que declarava nuls algunes consideracions urbanístiques del Pla
Director del Delta de l’Ebre. Aquesta sentència del TSJC considerava com no
urbanitzables alguns espais naturals de gran valor com són els Erms de la
Tancada (t.m. d’Amposta) i els salobrars de Nen Perdut (t.m. de Deltebre).
Aquesta sentència, assolida en base a un recurs contenciós administratiu
interposat per DEPANA i SEO/BirdLife, va suposar una fita pel moviment
conservacionista per haver obtingut un recolzament judicial als seus arguments
de vàlua natural mereixedora de protecció d’aquells espais.


Aquesta actitud del Govern és un gest molt important per
aconseguir la protecció efectiva de molts espais naturals encara no inclosos al
Parc Natural del Delta de l’Ebre. Tanmateix, el Govern hauria d’anar més enllà i
precisament hauria d’incloure aquests dos espais, a més d’altres com la barra
del Trabucador, diversos Ullals, o les reserves de Riet Vell i el Clot, dins el
Parc Natural i començar a realitzar-hi una gestió efectiva.


Per aconseguir aquest objectiu, les entitats conservacionistes
demanen a l’ajuntament d’Amposta que, prenent com a exemple l’actitud del
Govern, retiri el recurs de cassació que encara manté. No s’entendria qualsevol
actitud en la línia d’intentar que els Erms de la Tancada, un espai d’altíssima
vàlua natural, puguin ser urbanitzats.


Aprofitem també per demanar amb caràcter d’urgència, que es
tiri endavant per part del Govern de la Generalitat la iniciativa de protegir i
restaurar el tram català del riu Ebre, integrant-lo al Parc Natural del Delta i
a la Xarxa Natura 2000 (declaració de ZEPA i LIC).


Per últim, els grups conservacionistes mostren la seva
preocupació per les notícies esdevingudes els darrers dies sobre l’increment de
denúncies per caça d’espècies protegides i les actituds agressives d’alguns
caçadors envers els Agents Rurals. Defensem l’activitat d’aquests agents i el
reforçament de les seves dotacions, i urgirem als seus caps polítics a que, a
diferència del que succeïa amb l’anterior govern, tinguin ple recolzament per
fer complir les lleis i aconseguir que l’activitat cinegètica al Delta es
realitzi d’una manera sostenible.