Carta oberta al senyor alcalde de la Morera de Montsant

Penjat el 21 de març de 2004, per ecologistes

Primer de tot, voldríem
felicitar-vos pel desig de potenciar el desenvolupament sostenible a la Morera.
No obstant això, espero que ens permeteu fer algunes observacions i potser
plantejar alguns dubtes sobre el projecte d’instal·lar una nova minicentral
eòlica.

La carta d’invitació enviada als veïns insisteix força en el caràcter
“petit” del projecte, cosa que, d’entrada, és positiva. La nova cultura de
l’energia prioritza actualment la generació d’energia descentralitzada a petita
escala, a prop del lloc de consum i, si és possible, a partir de fonts
renovables com és el vent (l’anomenada “microenergia”). També és cert que aquest
projecte contrasta totalment amb els que promovíeu fa pocs anys, quan es volia
tapar bona part de la serra Major del Montsant amb una macrocentral de més de
cent aerogeneradors. D’això, se’n diu progrés.
Dieu a la carta esmentada que
“es tractaria de generar el mínim d’energia suficient per a mantenir el propi
consum i alhora generar uns petits excedents per tal de vendre’ls a la xarxa
pública i recuperar així les inversions en forma de beneficis”. Anem per
parts.
Primer, quant costa un projecte d’aquest tipus? No ho sabem. Però se
suposa que recuperar una inversió d’aquesta envergadura implicaria més que “uns
petits excedents”. Fent números, un sol aerogenerador té prou capacitat
energètica, en principi, per cobrir la demanda que hi pot haver al municipi. Per
tant, aquest projecte serveix per proveir el poble o per obtenir beneficis? Dieu
textualment, “Segons els càlculs realitzats a priori… estaríem parlant de tres
petits aerogeneradors”. De quins càlculs parleu? Dels costos dels
aerogeneradors, dels dels transformadors, dels de les línies d’evacuació? De
quins beneficis? No crec pas que siguin per cobrir les necessitats del municipi.
A més, esmenteu “tres petits aerogeneradors”. Seran de 80 metres d’alçada
cadascun? De 100, potser? Els situareu a menys d’un quilòmetre del perímetre del
Parc Natural?
El segon dubte que tenim està relacionat amb l’anterior. Una
fàbrica o una cooperativa agrícola pot generar electricitat amb els recursos que
té a mà per al propi consum, i vendre’n els excedents. Existeixen lleis i
normatives que ho regulen, i és una idea molt bona. Però pot fer-ho un poble?
Entre una central del tipus que sigui i una casa particular, hi ha tot un
aparell d’instal·lacions de transformació, de distribució i de no sé què més. És
factible, o realista, construir-ho a la Morera? Com a mínim, costa diners, i
molts. Qui ho pagaria? En tot cas, no tindria sentit, ja que les diferents cases
del poble continuarien connectades a la xarxa “normal”, i en dependrien perquè
el vent bufa quan vol: no és una font constant d’energia. És a dir, el poble no
es desconnectaria de la xarxa elèctrica, i probablement no hi hauria cap
repercussió en el subministrament elèctric ni el cost d’aquest subministrament
en cada casa. Els veïns de la Morera i d’Escaladei continuarien pagant el mateix
a FECSA, i patint els mateixos talls intermitents d’ara. Parlant
d’infrastructures, és evident que una central d’aquest tipus necessitaria noves
línies d’evacuació de l’energia. Per tant ens preguntem on seran.
Si realment
voleu aprofitar recursos nets i propis per millorar la vida dels veïns, no seria
més pràctic instal·lar plaques solars a diferents punts del poble? Costaria
menys diners, no implicaria infrastructures importants i, en aquest cas,
subministraríeu energia directament a les cases. Menys inversió, i un benefici
real per als veïns. A més, ens estalviaríem mesos i mesos d’obres, evitaríeu
anys d’endeutament de l’Ajuntament i no malmetríeu part del paisatge del
municipi que és al centre del Parc Natural del Montsant.
No podem oblidar la
perspectiva comarcal. Aquest projecte va en contra de l’acord comarcal
consensuat sobre el desplegament de l’energia eòlica, citat per representants
del departament de Medi Ambient com a model a seguir a la resta del país. En
definitiva, va en contra del diàleg i del consens i va en contra dels principis
de la nova carta del paisatge i del model emergent de qualitat
(agricultura/turisme/paisatge), que és un model sostenible de debò.
El
Priorat en general, i la Morera i Escaladei en particular, es troben en un
moment relativament bo, un moment en què la gent pot escollir vies per avançar
cap a un futur millors que al segle passat. L’única manera possible d’implicar a
tothom en aquest procés és el diàleg a base de la informació contrastada i,
esperem, el consens. No creiem pas que consisteixi a organitzar “festes”
oficials (confiem que no les estigueu pagant amb fons municipals) per reforçar
un pensament únic i, al nostre parer, erroni. Per descomptat, i que en quedi
constància, tampoc no creiem que passi res per enderrocar torres de
mesura.


16 de març de 2004
Plataforma
per la defensa del patrimoni natural del Priorat
Apartat de correus
25
43730 Falset (Priorat)