la decisió final no serà dels tècnics sino dels polítics que ara governen

Penjat el 2 d'abril de 2004, per ecologistes

Avui 2 d’Abril de 2004 el setmanari La Veu de l’Ebre
titula en primera plana parlant del macroabocador de Tivissa: “L’informe
independent no impideix el macroabocador” i en la pàgina 19 diu en titulars: “Sí
al macroabocador, però amb matisos”.

Davant d’aquests comentaris
trets de la filtració interessada de l’informe encarregat a l’hidrogeòleg Sr.
Antoni Canicio, contractat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, la Plataforma per la Defensa de la Ribera d’Ebre vol
manifestar:

1) La plataforma és part interessada en el projecte del
macroabocador. Per tant té dret a rebre tota la informació relativa a aquest
expedient. Hores d’ara ningú ens ha fet arribar l’informe fet pel Sr. A.Canicio.
Aquest informe és propietat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.

2) El Departament de Medi Ambient va proposar crear una
comissió tècnica per estudiar tots els informes. La plataforma va assitir a la
única reunió que s’ha celebrat i va demanar transparència i un canvi en la forma
de treballar del govern.

3) La plataforma denuncia que sense que
s’hagi presentat aquest informe a la Comissió Tècnica, hagi sortit filtrat a la
premsa.

4) La plataforma sempre s’ha manifestat contrària a aquest
macroabocador per un conjunt de raons sobradament explicades: La seva ubicació
sobre un important aqüífer, la proximitat a les poblacions, el seu tamany, ser
classe II industrial i per la seva gestió privada.

5) Totes les
informacions fins ara disponibles ens ratifiquen en la nostra posició totalment
contària a que aquest macroabocador entri en funcionament.

6) Volem
deixar ben clar que la decisió final no serà dels tècnics sino dels polítics que
ara governen.

Plataforma per la Defensa de la Ribera d’Ebre 2
d’abril de 2004