La plataforma Tàrraco Verda? Plataforma per la mobilitat sostenible critica les afirmacions de l’alcalde Nada

Penjat el 19 de maig de 2004, per ecologistes

Arran de l’entrevista mantinguda per
l’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, amb el conseller de Política
Territorial i Obres Publiques, el senyor Joaquim Nadal, els mitjans de
comunicació s’han fet ressò d’unes declaracions de l’alcalde en les que avisava
dels retards que hauran de patir els ciutadans de Tarragona per tenir el II
Cinturó – variant de la N-340 si els governs tripartit de la Generalitat i
socialista de l’Estat no aproven aquest projecte tal com està previst
actualment.

Des de la Plataforma Tàrraco
Verda? Plataforma per la mobilitat sostenible
hem volgut realitzar algunes
puntualitzacions.


 • Els problemes del trànsit al llevant
  de Tarragona no estan únicament lligats a la carretera N-340 ni tenen la seva
  solució miraculosa en el segon cinturó. Existeixen moltes actuacions menors
  que s’haurien d’haver engegat anteriorment, moltes d’elles competència de
  l’ajuntament, que sorprenentment continúen als calaixos. • Cal recordar, com a fet molt greu,
  que els propietaris de Boscos i els Pinars van avançar, l’any 1991, uns quants
  milions de pessetes a l’ajuntament de Tarragona per tal de que es construís
  una connexió entre Boscos de Tarragona i Cala Romana per la Budallera, obra
  que no s’ha fet i cas que està als tribunals. Aquesta obra, i la seva
  continuació fins a la zona de la ITV-Vall de l’Arrabassada, és una obra bàsica
  per descongestionar el trànsit de la N-340 i també com a via d’evaquació en
  cas d’incendi forestal. Altres obres com les rotondes d’accés a la carretera
  del Catllar, o la millora de l’accés a la Platja Llarga, no han estat
  abordades fins aquest any. • Tampoc una obra bàsica i senzilla,
  que hauria ajudat a descongestionar el trànsit de la part litoral de la N-340,
  com és una entrada-sortida de l’autopista a l’alçada de la rotonda de la Móra,
  ha estat plantejada o executada. • El planejament urbanístic difús, amb
  la profusió d’urbanitzacions noves al llevant del terme de Tarragona, i al
  terme del Catllar, han afavorit també el col·lapse del vial. Cal recordar que
  el planejament urbanístic és competència municipal. • La prohibició del pas de camions en
  trànsit per la N-340, mesura factible mitjançant la correcta senyalització i
  l’actuació de policia local i Mossos d’Esquadra, tampoc ha estat realitzada,
  de manera que molts transportistes, per estalviar combustible, prefereixen
  circular per la carretera de costa abans que pel tram provisionalment gratuït
  de l’autopista Ap-7. • La solució que proposem des de
  la Plataforma Tàrraco Verda? Plataforma per una mobilitat sostenible,
  consistent en la construcció de la variant a banda i banda de l’autopista
  Ap-7, i aprofitant el pas de servitud d’aquesta infrastructura, pot tenir una
  tramitació bastant ràpida, ja que tots els tràmits d’expropiacions es
  redueixen moltíssim, i la conflictivitat social i ambiental – i per tant
  impediments legals que poden produir retards – que té l’actual projecte
  proposat per l’ajuntament es minimitza. • És sempre preferible replantejar els
  projectes per tal d’aconseguir solucions socialment més justes, ambientalment
  més sostenibles i funcionalment més eficients, que no tirar pel dret per por a
  possibles retards, i executar alternatives més costoses, destructores del medi
  ambient i el paisatge, d’habitatges i propietats. La societat ha de ser
  suficientment madura com per asumir aquestes modificacions i, mentres tant, és
  responsabilitat de les administracions porfiar per aconseguir que solucions
  parcials – com les ja apuntades – que minimitzin els problemes puguin ser
  executades. • Des de la Plataforma
  Tàrraco Verda? Plataforma per la Mobilitat Sostenible no acceptarem, en
  cap cas, el xantatge de les presses, del retard, de les cues, dels accidents o
  dels morts a la carretera, passats i futurs. Des de la nostra responsabilitat
  i el nostre dret a la defensa dels interessos privats (defensa de propietats i
  habitatges, de la qualitat de vida) i generals (sostenibilitat, paisatge, medi
  ambient, funcionalitat i optimització de les infrastructures) utilitzarem
  totes les eines legals, mediàtiques i ciutadanes – amb mobilitzacions
  pacifiques i festives que, per ara, no han molestat a ningú ni destorbat la
  vida ciutadana – per aconseguir reconduir el projecte de II Cinturó- variant
  de la N-340 cap a una solució més justa. Explicarem a la ciutadania els
  motius, que, com ens ha demostrat tots aquests temps de campanya, són
  fàcilment comprensibles per tothom, i denunciarem els polítics quan facin ús
  de la demagògia per intentar imposar les seves solucions, manifestament
  millorables.


Telèf.
contacte: Eduardo Soler
655–60.30.21