LA FISCALIA OBRE INVESTIGACIÓ PER LA DENÚNCIA PRESENTADA PEL GEPEC

Penjat el 19 de maig de 2004, per ecologistes

LA FISCALIA OBRE
INVESTIGACIÓ PER LA DENÚNCIA PRESENTADA PEL GEPEC PER UN PRESUMPTE DELICTE DE
TRÀFIC D’INFLUÈNCIES EN L’OTORGAMENT D’AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES A CERTS
PROJECTES EÒLICSEl passat mes de
novembre el GEPEC-Ecologistes de Catalunya va presentar una denúncia davant la
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que s’obrís
investigació per les possibles implicacions personals del anterior president de
la Generalitat, senyor Jordi Pujol, de l’anterior Secretari General del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i fill de l’ex-president, senyor Oriol
Pujol i d’altres alts càrrecs de l’anterior govern català en la concessió
d’autoritzacions administratives a certs projectes de centralsLa denúncia es basava en la sospita
(fundada a partir de l’obtenció de certs documents) de la possible existència de
suposats interessos personals d’aquest alts càrrecs, entre ells l’ex-president
de la Generalitat, en l’atorgament d’autoritzacions administratives a aquests
projectes eòlics, els quals haurien estat per sobre dels impactes ambientals que
aquestes projectes pugessin provocar i per sobre dels informes contraris a
l’autorització redactats per la pròpia administració. Per tal de fer possible
aquests interessos es sospita que s’elaboraren “informes a Mida” tergiversant la
realitat i modificant les dades sobre els impactes ambientals que aquests
projectes provocarien. (veure nota de premsa preparada en motiu de la
presentació de la denúncia, que s’adjunta al final).Recentment s’ha fet pública
l’obertura, per part de la Fiscalia, com a conseqüència d’aquesta denúncia
presentada pel GEPEC-Ecologistes de Catalunya, d’investigacions per aclarir
aquests fets. Amb l’obertura d’aquesta investigació es demostra que les sospites
del GEPEC-Ecologistes de Catalunya, que motivaren la presentació de la denúncia,
eren fundades.Amb la investigació es podria
arribar a demostrar allò que des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya fa temps que
hem vingut denunciant: que la planificació de la implantació de la energia
eòlica a Catalunya i tot el que això ha comportat (aprovació del Decret 174/2002
d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya i
aprovació del corresponent mapa d’implantació de l’energia eòlica) ha respon tan
sols a certs interessos polítics i econòmics de certs poders del país,
menyspreant i obviant els aspectes ambientals i d’impacte sobre el patrimoni
natural, paisatgístic i cultural del nostre territori així com altres aspectes
d’interès social.Aquesta investigació hauria de
provocar una moratòria administrativa en la tramitació dels expedients de les
diferents centrals eòliques i, depenent dels resultats de la investigació, una
invalidació de les corresponents autoritzacions administratives dels projectes
afectats, així com una revisió a fons de la tramitació de tota la resta de
projectes eòlics i una revisió i modificació del corresponent Decret regulador
de la implantació de l’energia eòlica i del corresponent mapa aprovat en
l’anterior legislatura política.El nou govern del país, que tant
defensa davant la societat la renovació en les formes de fer i de governar, no
pot basar la seva política d’implantació de l’energia eòlica i, en conseqüència
de preservació del paisatge i dels espais naturals, en allò que ha heretat de
l’anterior govern, basat en obscurs interessos. Cal claredat i transparència en
la tramitació dels diferents projectes eòlics, cal una planificació d’aquests
sector que es basi en les necessitats energètiques reals del país i en la
necessitat de preservar els espais d’importància paisatgística, ecològica o
cultural. Cal consensuar els diferents projectes amb els diferents sectors
socials implicats. Cal, en definitiva, fer net amb el que s’havia fet fins ara i
començar de nou..El passat dia 10 de novembre, en plena
campanya electoral, els grups polítics d’ERC i d’IC varen firmar, junt amb el
GEPEC_Ecologistes de Catalunya i les diferents plataformes territorials que a
les comarques de Tarragona treballen per una implantació racional de l’energia
eòlica, el “Manifest-Compromís per una Nova Cultura de l’Energia Eòlica”.
En aquest es comprometien a parar
la tramitació de tot tipus de centrals productores d’energia elèctrica fins que
no sigui elaborat un pla energètic català on s’analitzin les necessitats
energètiques reals del país i en el que es primin totes les polítiques de foment
de l’estalvi i de l’eficiència energètica, on s’estableixi els tancament
programat de les centrals productores d’electricitat més contaminants i
perilloses i on es potencií la implantació real i sostenible de les fonts
d’energia renovables (solar, eòlica, biomassa….).A hores d’ara, passat ja uns quants
mesos des de la constitució del nou govern, en el que les forces firmants del manifest tenen importants
responsabilitats, ningú ha assumit l’aplicació dels compromisos adquirits durant
la campanya electoral.Són molt greus les recents
declaracions les conseller de Medi Ambient, senyor Salvador Milà, el qual, lluny
de preocupar-se pel desgavell i la tensió social creada amb la mala planificació
eòlica iniciada per l’anterior govern, anuncií que no li tremolarà el pols a
l’hora d’autoritzar centrals eòliques. No menys greu són les declaracions en que
es fan prediccions de potencia eòlica
que es preveu instal·lar a Catalunya (sense cap estudi que avali aquestes
dades), on es computa, com a potencia ja aconseguida, la corresponent a les
centrals eòliques tramitades per l’anterior govern, incloses les que ara són
motiu d’investigació, bona part de les quals s’ubiquen en espai d’importància
ecològica i fins i tot dins d’espais del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural),
bona part de les quals havien estat rebutjades pels mateixos grups polítics que
ara formen el tripartit.
GEPEC-Ecologistes de
Catalunya.Reus a 28 d’abril de 2004


Document adjunt:


Nota de premsa de novembre de
2003 anunciant la presentació de la denuncia davant de
Fiscalia


NOTA
DE PREMSA.
ES
PRESENTA DENUNCIA DAVANT LA FISCALIA ANTICORRUPCIO PER TAL QUE S’INVESTRIGUIN
LES IMPLICACIONS DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I ALTRES ALTS CÀRRECS DE
L’ADMINISTRACIÓ EN EL TRACTE DE FAVOR
DONAT A ALGUNES PROMOTORES EÓLIQUES.
El
GEPEC-Ecologistes de Catalunya presentarà una denúncia davant la Fiscalia
Anticorrupció per tal que s’obri
investigació per les possibles
implicacions personals del President de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, i
d’altres alts càrrecs de l’administració catalana, en la concessió
d’autoritzacions administratives a certs projectes de centrals
eòliques.De fa temps es
sospitava de la possibilitat de l’existència de suposats interessos personals
d’alts càrrecs de l’administració catalana, entre ells els del President de la
Generalitat, en el bon desenvolupament d’alguns projectes eòlics, tot i els
impactes ambientals i les vulneracions legals que aquestes autoritzacions
pugessin comportar.Aquestes
sospites es confirmaren amb la filtració anònima, feta al GEPEC-Ecologistes de
Catalunya, de l’acta d’una reunió celebrada el dia 13 de març de 2002, entre els
Departaments d’Indústria, Comerç i Turisme i el de Medi Ambient. L’objectiu
d’aquesta reunió era posar en comú aspectes sobre la tramitació de certs
projectes eòlics.Entre els
projectes que foren analitzats en destaquen tres: Coll Ventós i Tossa del Vent,
a Prat de Compte i el de les Costes, a cavall entre Colldejou, Pratdip i
Vilanova d’Escornalbou. Aquests projectes constitueixen alguns dels projectes
més conflictius i impactants ambientalment de quants el govern pretén que es
portin a terme.En aquesta
reunió queda ben reflexada la inicial oposició del Departament de Medi Ambient
al desenvolupament d’aquests projectes
pels greus impactes ambientals que la seva construcció i posterior
explotació provocaran.En els punt 1 i
2 d’aquesta acta (pàgina 2), en que es fa referència a les centrals de Coll
Ventós i Tossa del Vent textualment s’hi apunta:“El Departament de Medi
Ambient valora aquest parc com a molt conflictiu degut als informes negatius del
Servei de Fauna i proposa comunicar definitivament al promotor la impossibilitat
de desenvolupament per tal de no
demanar més informes i estudis inútils”A
continuació els representants del
Departament de Indústria, senyors Pujol (fill del president de la Generalitat y
Secretari General del Departament de Indústria) y Mitjà (Director General
d’Energia y Minas), comencen a recordar, als representants del Departament de
Medi Ambient, els compromisos ja adquirits por l’administració, per autoritzar
aquestes centrals eòliques. Així textualment s’apunta a l’acta:“Els Srs Pujol i Mitjà
recorden els compromisos establerts per l’anterior Directora General de
Patrimoni Natural (Sra Montserrat Candini) amb el promotor en el sentit de
visitar conjuntament l’emplaçament, per tal de trobar una solució per a la
viabilitat de la proposta”
Es desprèn
d’aquesta acta que l’únic que sembla importar a l’administració son els
“compromisos adquirits” amb les empreses promotores, obviant les consideracions
del Departament de Medi Ambient, que en resposta als greus impactes ambientals
que aquestes centrals provocaran, proposen denegar definitivament les
autoritzacions administratives necessàries para la construcció d’aquestes
centrals.Si això no
fos ja bastant, en aquesta acta se fa referència als interessos personals del
propi president de la Generalitat, els quals semblen estar por sobre de los
informes tècnics i que, en definitiva, semblen ser els motius reals del gran
interès mostrat per part del Departament d’Indústria per tal d’aprovar aquestes
centrals eòliques. Així en l’ acta
s’apunta textualment:“Els senyors Pujol i Mitjà fan
èmfasi en la voluntat política del president de la Generalitat de Catalunya per
al ràpid desenvolupament d’aquests parcs”
És aquesta
voluntat política del President la que provoca la elaboració de informes fets a
la mesura amb la finalitat que s’executin aquests projectes eòlics, passant por
sobre de criteris tècnics de la mateixa administració.Aquestes
decisions se veu reflexades en els acords que foren presos en la reunió, els
quals queden reflexats en la
mateixa acta:“Finalment
s’acorda:


-El Director General de Patrimoni Natural valorarà els
informes negatius d’avifauna existents per a valorar el grau d’oposició dels
informes al desenvolupament dels parcs i les possibles mesures correctores. En
aquest mateix sentit, el Director General sol·licitarà informe vinculant sobre
avifauna a l’ajuntament de Prat de Compte, així com es compromet a obtenir
d’altres informes d’avifauna per a poder justificar una possible autorització
ambiental dels parcs.-Així mateix el Director
General de Patrimoni Natural i Medi Físic rebrà al promotor la propera setmana
per a avaluar les possibles solucions”.
Queda patent, amb el que es diu a l’acta , com
els informes tècnics del Departament de Medi Ambient son obviats i amagats quan
posen en perill els interessos
polítics, essent elaborats, quant els condicionats i interessos ho justifiquen,
informes fets a mida para justificar el que es injustificable.En el cas
de la central eòlica de les Costes,
al terme municipal de Colldejou i Pratdip (punt 24 del acta) els fets es tornen
a repetir.En aquest
cas torna a plasmar-se una oposició inicial del Departament de Medi Ambient a la
aprovació d’aquest projecte pels impactes ambientals negatius que la construcció
i explotació d’aquesta central provocarien. Aquest posicionament inicial es
reflexa en el primer paràgraf del punt 24 d’aquest acta, en la que textualment
se pot llegir:“El Departament de Medi
Ambient informa sobre els informes negatius referents a l’afectació de
l’avifauna. Es demana un corredor per al pas de les aus l’amplada del qual fa
inviable el parc”Novament
sembla que la voluntat personal del president de la Generalitat torna a
condicionar el posicionament final del Departament de Medi Ambient, que, de
nou, passa por la corresponent
modificació de los informes tècnics elaborats por la pròpia administració. Així en el
mateix punt 24 de esta acta se pot llegir:“El Sr. Mitjà informa de l’interès de Presidència per a
la realització d’aquest parc i sol·licita al Sr. Maluquer la revisió dels
informes, per a proposar mesures correctores que facin viable el parc. S’esmenta
el precedent del parc eòlic de Colladetes, on l’estudi de seguiment d’avifauna
va permetre establir un corredor de pas d’amplada més reduïda de la inicialment
proposada pel Departament de Medi
Ambient.El Sr. Maluquer es compromet a
mantenir reunió amb el promotor i amb el Sr. Ruiz, Cap de Servei de Fauna, per a
valorar aquesta possibilitat”.Aquesta intervenció personal del president
de la Generalitat, per tal d’aconseguir el desenvolupament de certs projectes
eòlics, lluny de ser desmentida pel President, fou admesa públicament,
augmentant els casos en que havia intervingut personalment, tal com varen
reflexar diversos mitjans de comunicació:Així el Diari de Tarragona del
dimarts día 18 de junio de 2002, dins
la noticia titulada “Jordi Pujol sale en defensa de las centrales
eólicas” es podía llegir:“El presidente Jordi Pujol,
que llegó a calificar de demagogia las criticas vertidas por plataformas y
ecologistas a supuestos intereses ocultos bajo los criterios de implantación que
defiende el ejecutivo, reconoció haber presionado para que las centrales
previstas fructifiquen.“Algunos se escandalizan y dicen, y es verdad, que me he
interesado y he presionado pero no únicamente en tres casos, sino en cuatro,
cinco o seis”, afirmó el presidente tras ser preguntado por las criticas
cosechadas por el nuevo mapa eólico, tras lo cual, enumeró las iniciativas en
que había intervenido directamente: dos en Batea, uno en Tortosa, otro en Ascó y
dos en Prat de Comte, según relató. “Me pagan para llevar el país hacia delante,
no para hacer juegos de manos”, agrego”.
Pel que fa
a la Vanguardia del mateix dia 18 de juny de 2002, a la pagina 6 de la secció “Vivir en Tarragona”, i
dins la noticia titulada “Pujol dice que gane quien gane, el agua se sacará del
río Ebro” es podia llegir
textualmente:“Por otra parte, Pujol
defendió ayer con firmeza la implantación de la energía eólica en Cataluña y
cargó contra los opositores al mapa eólico elaborado por Medi Ambient
calificándolos de demagogos. Pujol reconoció haber presionado para que se
hicieran realidad algunos parques eólicos, algo que denunciaron recientemente el
grupo ecologista Gepec y las plataformas eólicas de las comarcas meridionales,
pero lo juzgo como algo positivo. “Es verdad que presioné para hacer tres
parques eólicos, pero no sólo estos sino que fueron muchos más porque es mi
trabajo porque hacer de presidente es preocuparse por el territorio, hacer que
el país vaya adelante”, declaró. Pujol dijo que se había “preocupado” por dos
proyectos de parques eólicos en Batea, dos en Prat de Comte, uno en Tortosa, uno
en Ascó y otro en Portbou.”
Pel que fa al
Periódico de Catalunya d’aquest mateix dia 18 de juny, a la pagina 50, dins de
la noticia “Pujol veta en Móra a un grupo de empresarios antitrasvase” es podia
llegir:“Pujol también respondió a las
críticas que denunciaban las presiones desde la presidencia para que fueran
aprobados determinados parques eólicos pese a informes negativos de Medi
Ambient. Admitió las presiones diciendo: ”Es mi trabajo como presidente. A un
presidente le pagan para que el país avance””.Es fa doncs
evident una implicació directa del president per tal de que siguin desenvolupats
un seguit de projectes, tot i els informes negatius del Departament de Medi
Ambient, arribant a l’extrem de encarregar informes fets a mida per possibilitar
aquests projectes.Es fa evident un tracte de favor del President
i de la Generalitat envers uns projectes eòlics i envers els seus promotors.
Aquest tracte de favor podria respondre a interessos i voluntats personals del President de la
Generalitat.També es fa
evident una participació en aquest tracte de favor dels participants a la reunió
celebrada el dia 13 de març de l’any 2002 entre els Departaments de Medi Ambient
i el d’Indústria, els quals van aprovar fer tots els passos oportuns per fer
possibles les voluntats del President. Aquests càrrecs són els que es relacionen
a continuació:El Sr. Oriol
Pujol. Secretari General del Departament de Indústria, Comerç i Turisme i fill
del President de la Generalitat


El Sr. Albert
Mitjà. Director General de Energia i Mines


El Sr. Joan
Josep Escobar. Cap de l’àrea del Institut Catalán de Energia.


El Sr. Marià
Morera. Secretari General del Departament de Medi Ambient.


El Sr. Pere
Maluquer. Director General de Patrimoni Natural y del Medi
Físic.


El Sr. Jordi
Sala. Director General de Planificació Ambiental.Així mateixa
sembla evident la participació d’alguns ajuntaments de les zones afectades per
les centrals eòliques, ja que en l’acta referenciada se’ls implica en l’obtenció
de nous informes fets a mida per possibilitar la instal·lació de les centrals
eòliques.Així mateix
també podria estar implicada la empresa Entorn S.L, que ha estat vinculada al
senyor Pere Pujol, fill del President de la Generalitat i que ha estat l’empresa
a qui s’ha encarregat la redacció dels estudis d’impacte ambiental de bona part
dels projectes eòlics, pels que el President de la Generalitat ha mostrat un
interès personal.Recentment el
GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha tingut coneixement que hi ha una declaració
d’Impacte Ambiental favorable, de data 27 de maig de 2002, que no ha estat, no
obstant, publicada a cap diari oficial, referent a la central de Tossa del
Vent.Per tot el que
es dedueix de la informació que s’ha pogut recollir el GEPEC ha presentat
aquesta denúncia davant la fiscalia anticorrupció per tal que s’obri
investigació sobre totes les persones que haguessin pogut participar en aquest
tracte de favor envers certs projectes eòlics i per tal que s’investigui a que
respon l’interès personal del President de la Generalitat envers aquests
projectes i en que s’ha traduït aquest interès personal.
GEPEC


Coordinadora de
Plataformes del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre