EL GEPEC DENUNCIARÀ LA REALITZACIÓ DE LA PROVA ENDURO A LA SERRA DE CARDÓ

Penjat el 19 de maig de 2004, per ecologistes

Fa dies s’ha fet pública la
celebració, aquest proper diumenge dia 25 d’abril, d’una prova enduro a la serra
del Cardó, als terme municipal de Rasquera, Miravet, Benifallet i
Ginestar.Aquesta cursa, organitzada pel
motoclub del Priorat, es pretén portar a terme a la serra de Cardó, espai
natural en bona part inclòs al PEIN (Pla d’Espais d’Interés Natural). Aquesta
prova afectarà a bona part d’aquest
espai natural, discorrent per petits corriols, senders de gran recorregut, zones
d’alta sensibilitat faunística, etc. A més s’afectaran camins de finques particulars sense el
consentiment dels respectius propietaris.El Moto club del Priorat,
organitzadora d’aquesta cursa, per tal
de dificultar l’aplicació de la llei i els pertinents controls per part
del Departament de Medi Ambient, ha anat presentat diverses propostes de
recorregut totes elles afectant a la serra de Cardó i a espais d’altíssim valor ecològic.
L’ultima proposta ha estat presentada just tres dies abans de la realització de
la prova, dificultant en gran mesura les inspeccions i comprovacions del
Departament de Medi Ambient prèvies a la possible
autorització.Aquesta prova enduro vulnera clarament allò que s’estableix a la llei 9/1995,
de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i al
corresponent Decret de
desenvolupament d’aquesta llei. En aquest ordenament jurídic es determina la
prohibició de circulació
motoritzada camp a través o fora de
les pistes o dels camins delimitats a aquest efecte i pels tallafocs, les vies
forestals d’extracció de fusta i els camins ramaders, i pel llit sec i per la
làmina d’aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d’aigua. La
mateixa llei prohibeix, de forma genèrica, la circulació motoritzada per pistes
i camins forestals de menys de 4 metres d’amplada pels espais del PEIN i per tots els
terrenys forestals.Un dels aspectes de major gravetat
de l’organització i realització d’aquesta prova enduro, a banda dels impactes
ambientals que la realització de la mateixa provocarà, n’és el fet que hagi
estat autoritzada pel mateix ajuntament de Rasquera. Aquest ens local, lluny
d’exercir les seves obligacions que, entre altres, són les de vetllar pel
compliment de la legislació dins el seu àmbit competencial, s’ha convertit en un
dels màxims defensors i promotors d’un acte clarament il·legal.Un altre aspecte especialment greu
n’és la reincidència del motoclub del Priorat en la organització de curses
il·legals. L’antecedent més proper el tenim en la cursa celebrada ara fa uns
cinc mesos a Pinell de Brai (Terra Alta). Arran d’aquesta celebració el
Departament de Medi Ambient va interposar dues denúncies contra els
organitzadors. També greu n’és el paper de la Federació catalana de motociclisme
que ha donat cobertura legal i econòmica a la celebració d’aquestes
curses.Una mostra de la il·legalitat de la
prova prevista per aquest diumenge
és que els agents rurals i l’enginyer comarcal del Departament de Medi
Ambient n’han emès un informe en contra i que el Delegat del Departament de Medi
Ambient a les Terres de l’Ebre n’ha denegat l’autorització corresponent,
argumentant les vulneracions legals que es cometran de portar-se a terme la
cursa.Davant d’aquesta greu situació, en
que s’ha previst la realització d’una activitat il·legal, agressiva amb el medi
ambient, tot i el coneixement de la seva il·legalitat. De que l’entitat
organitzadora és reincident en la organització de curses de motos
il·legals i de que un ajuntament autoritzarà de forma conscient i
premeditada aquesta il·legalitat, incorrent en un presumpte delicte de
prevadicació, el GEPEC-Ecologistes de Catalunya, de portar-se a terme aquesta prova d’enduro, denunciarà a
cada un dels responsables davant les administracions competents i davant els
corresponents organismes judicials per tal que es depurin les corresponents
responsabilitats administratives i penals.Volem també, mitjançant aquesta nota
de premsa, donar el nostre suport a la postura adoptada pel Delegat del
Departament de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, senyor Victor Gimeno, el
qual assumint les seves responsabilitats i competències, ha optat per no
autoritzar aquest cursa, havent anunciat que, en cas de portar-se a terme, es
presentaran les corresponents denúncies. Aquesta actitud denota un canvi
respecte a l’anterior delegat del Departament de Medi Ambient que havia
autoritzat quantes sol·licituds de proves enduro se li havien presentat, sense tenir en compte les afectacions a
espais d’importància ecològica o les vulneracions legals que es pugessin estar
cometent.