El DMAH autoritzarà la central tèrmica de Sant Pere de Torelló

Penjat el 4 d'octubre de 2004, per ecologistes

El Departament de Medi Ambient ( DMAH) ha tret aquests
últims dies, una proposta de resolució per a
la planta incineradora de residus industrials que el grup d’empreses
CERR, SL li
havien sol.licitat.

La proposta de resolució no s’assembla amb res amb la nota de
premsa que
el propi departament de Medi Ambient va publicar la setmana passada en
la que
deia que no pensava autoritzar aquest
projecte.

Aquesta proposta
si que l’autoritza tal com diu en el primer punt “ s’atorga
a l’empresa CERR,SL
l’autorització ambiental per al projecte de Central
Tèrmica de Combustible
Preparat de Sant Pere de Torelló
”.

Autoritza la totalitat del projecte, les dimensions
continuen essent les mateixes ( grandària planta, forns, 90.000
tones anuals de
residus i 20 MW de producció
elèctrica).

Fa un canvi respecte a una part del combustible (no
cremaran residus plàstics, ni teixits, ni cautxú, ni
fraccions de restes de vehicles, però a
canvi poden cremar residus carnis,
purines, fangs de depuradora, gallinassa, gasos dels abocadors…)

Volem manifestar que amb
aquesta proposta del DNAH sembla que se’n riu de tots
nosaltres, grups politics, institucions, (Consell Comarcal,
ajuntaments),
Pla Estratègic de l’Agenda
XXI, entitats cíviques i ecologistes que
hem coincidit a exigir dos punts molt clars: “ combustible de biomassa
exclusivament forestal i dimensió ( tones/anuals, volum de la
planta, dels
forns ) proporcionada al servei de la
calefacció de Sant Pere de Torello

Un cop mes rebutgem la sobredimensió de la planta i
l’autorització
de cremar-hi 90.000 tones anuals i
fabricar 20 MW de corrent. Una dimensió reduïda es
l’única garantia de que no s’hi acabi cremant qualsevol
cosa (els residus
industrials del projecte ), davant de
les reconegudes dificultats (ho diuen les mateixes empreses) d’obtenir
biomassa
únicament forestal a preu raonable i amb
aquesta gran quantitat .

Insistim en el
punt de la biomassa forestal i de la industria de la fusta (grup b.6
del Real
Decreto 436/2004 de 12 de març) i refusem el grup b.7 (residus
carnis, purins,
llots de depuradora, etc)

El DMAH enlloc demana a l’empresa un estudi de viabilitat
econòmica de la
biomassa forestal i la garantia anual
d’obtenir-la.

Tampoc no exigeix garanties de l’origen del combustible (la
proximitat).

I en definitiva
hem de dir que abans de qualsevol autorització de central
tèrmica cal fer una planificació global del
territori a
Catalunya. S’ha de comptar amb la
iniciativa privada però no es pot
permetre que aquesta condicioni la
racionalitat i la planificació del
futur.

I hem de dir també , que només, des del favoritisme
polític d’ICV cap a un ajuntament pròxim i endeutat, es
pot entendre l’entossudiment
de la conselleria autoritzant un projecte
tan gran, molt superior als
altres que diuen que volen construir a Catalunya.

I des del punt anterior cal denunciar que no s’hagi
escoltat gens la voluntat de la resta de la comarca, expressada amb
molta
unanimitat entorn de 2 punts: biomassa forestal i dimensió
adequada per a l’aigua calenta de St. Pere de
Torelló.

Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges
www.valldelges.net

valldelges@valldelges.net
93 850 46 60