La plataforma de la Ribera d’Ebre demana reobrir diligències pel macroabocador de Tivissa

Penjat el 6 d'octubre de 2004, per ecologistes

Divendres passat dia 1 d’Octubre la
plataforma varem rebre de la Direcció General de Qualitat
Ambiental informació de l’Agència de Residus de
Catalunya, de l’Agència Catalana de l’Aigua i d’altres
organismes de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge referent a
l’expedient del macroabocador de Tivissa.

El mateix dia a Barcelona es firma
el denominat “Protocol de criteris per al seguiment de la gestió
del complex per a la valorització i disposició de residus
del terme municipal de Tivissa, entre el Consorci de gestió de
residus de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat, l’Ajuntament de
Tivissa, l’Ajuntament de Móra la Nova, l’empresa “Gestió
i recuperació de terrenys, sl” i l’Agència de Residus de
Catalunya”.

Llegida i estudiada tota la
documentació MANIFESTEM:

 1. Tota la documentació enviada serveix per
  concloure als firmants del PROTOCOL que el vas de la primera fase
  està del tot conformat, condicionat i preparat per entrar en
  funcionament.
 2. Hem de recordar que segons el projecte la
  superfície d’aquest vas es de 51.868 m2 i amb una capacitat de
  592.372 m3.
 3. Concretament en la proposta de resolució
  de la Ponència Ambiental respecte a l’actuació de control
  que ens han enviat ratifica aquestes mides i diu textualment: “La
  capacitat útil del dipòsit controlat d’acord en
  l’autorització ambiental és de 3.223.093 m3. La fase 1,
  objecte d’aquest control inicial té una capacitat de 592.372
  m3.”
  (Aquest punt deixa clar que no s’ha modificat en
  res la capacitat del macroabocador)
  .
 4. Així mateix en el PROTOCOL
  signat diu
  , punt 1.1.2: La gestió de
  l’activitat de disposició final de rebuig en el dipòsit
  autoritzat es farà per fases i de forma progressiva i
  continuada, una fase darrera l’altre. Actualment es disposa
  d’un vas de 592.372,00 m3 de capacitat que es considera i
  denomina com a Fase 1″.
 5. La Entitat Ambiental de Control (EAC) encarregada
  del control del projecte en la seva fase 1, en tres apartats diferents
  diu que la superfície del vas s’ha variat i en lloc de ser de
  51.868 m2 es de 36.970 m2. Per altre costat, certifica que el vas
  s’ajusta al projecte
  i que la primera fase te una capacitat de
  592.372 m3.
 6. La simple comparació entre els
  planells de la fase 1 i el que s’ha construït demostra que no
  s’ajusta al que s’ha autoritzat i que la fase 1 esta encara
  pendent d’acabar les obres.


Davant de tot
això la Plataforma vol aclarir i DENUNCIAR
:

La fase 1 del projecte té un 30 % de la seva
dimensió sense col.locar la capa d’argila que la llei obliga,
està sense cobrir amb cap làmina plàstica i tampoc
s’han col.locat les capes de grava de drenatge ni les conduccions de
drenats de lixiviats. (Adjuntem foto de l’estat del 30 % de la primera
fase encara sense acabar malgrat li han donat autorització en la
seva totalitat).

Per això la Plataforma per la
Defensa de la Ribera d’Ebre INFORMA:

 1. El dijous dia 7 d’octubre
  a les 13 hores presentarem denuncia davant del jutjat de Falset per que
  reobri les diligencies que te sobre la construcció del
  macroabocador de Tivissa
 2. en base a tota la informació que li entregarem.
  També entregarem aquesta informació a la comissió
  europea que ens ha acceptat a tràmit la nostra denuncia.

 3. Li demanarem al jutjat que aturi qualsevol
  abocament
  de residus al abocador mentre s’aclareix si realment la
  fase 1 autoritzada s’ajusta al que s’ha construït i està
  perfectament condicionada en el seu 100 % tal i com la llei i
  l’autorització ambiental obliga.
 4. Instarem al jutjat a que obri diligencies per
  comprovar si hi ha prevaricació en la firma del PROTOCOL
  al afirmar-se que el vas està acabat segons projecte i si la
  signatura d’aquest document pot o no considerar-se “falsedat
  documental”
  .
 5. També li demanarem que s’esbrini si els
  organismes del departament de Medi Ambient han actuat correctament al
  afirmar que les obres s’ajusten al projecte. Això afecta
  també a l’empresa ECA S.A. que ha estat l’entitat encarregada de
  controlar l’execució del projecte.

La Plataforma vol també
denunciar que la Comissió Tècnica que es va constituir ha
estat un fracàs i no ha servit per discutir tota aquesta
informació amb anterioritat sinó per rebre ja les
autoritzacions firmades i el protocol pactat
. És
incomprensible que aquestes irregularitats detectades no s’hagin pogut
discutir prèviament
. No entenem que aquesta sigui la
via per fomentar la participació ciutadana ni per donar exemple
de transparència en la presa de decisions.

A més la signatura del
PROTOCOL contradiu tot el que van dir els que ara governen durant les
darreres campanyes electorals.


Plataforma per la Defensa de la Ribera d’Ebre

Miravet a 5 d’octubre de 2004