Reunió de la Plataforma contra la tèrmica amb ERC

Penjat el 7 d'octubre de 2004, per ecologistes

La Plataforma Ciutadana contra la Central Tèrmica del Port de Barcelona, valora positivament els resultats de la reunió mantinguda entre representants de la Plataforma i ERC.

El passat dimecres, dia 29, a l’ajuntament de Barcelona va tenir lloc una reunió de representants de la Plataforma amb una representació d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per part de la Plataforma van assistir-hi Alfons Lopez, Josep Maria Gil i Miguel Muñiz, i per part d’ERC van estar-hi presents Xavier Florensa, Regidor Ponent de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona , Joaquim Sangrà, President de la Comissió de Medi Ambient i Energia i Jordi Solè, assessor del grup municipal d’ERC.

En el curs de la reunió els representants de la Plataforma van documentar amb dades dels organismes oficials els impactes negatius que aquesta central suposarà per a la qualitat del medi ambient del municipi de Barcelona i l’àrea Metropolitana, els seus efectes sobre la salut de la població; així com el retrocés que la seva construcció implica per al desenvolupament de les energies renovables.

Des d’ERC es va remarcar les limitades capacitats de decisió que tant el govern municipal i de la Generalitat tenen en aquest tema, així com el que, al seu judici, podien constituir elements positius del projecte. Malgrat tot es va arribar a un nivell de consens en quant a que es podien realitzar actuacions en una línia de racionalitzar l’oferta d’energia a l’àrea de Barcelona i per defensar criteris d’oposició al projecte.

La representació de la Plataforma va demanar a ERC dues actuacions coherents a nivell municipal amb el seu reiterat posicionament a favor d’una moratòria del projecte de tèrmica del Port, en tant no es redacti el nou Pla d’Energia de Catalunya.

 • Un pronunciament públic i clar a nivell municipal del seu representant màxim, Jordi Portabella, en el sentit de que dona recolzament a la moratòria.
 • La presentació de propostes de debat al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre la problemàtica de la qualitat de l’aire a la ciutat i la necessitat de contemplar criteris ambientals a l’hora de decidir la ubicació de les CTCCs.

  ERC es va comprometre a que aquestes dues demandes serien tractat al si del seu grup municipal, i que es donaria resposta a la Plataforma en un termini de temps raonable.

  També vam demanar que, a nivell general de Catalunya, ERC realitzés actuacions en el sentit de promoure:

 • Una explicació detallada del govern de la Generalitat sobre les causes energètiques que justifiquen la construcció de noves CTCCs en el marc d’una política general d’estalvi, eficiència energètica i promoció de les energies renovables.
 • Una defensa clara dels criteris ambientals com a element de decisió del govern de la Generalitat a l’hora de decidir les ubicacions de les CTCC, un cop s’aprovi el nou Pla d’Energia de Catalunya.

  ERC es va comprometre a que les seves actuacions tindrien en compte aquests criteris i que mantindrien reunions amb la Plataforma i els grups que la integren per intercanviar informacions sobre aquestes qüestions.

  Plataforma Ciutadana contra la Central Tèrmica del Port de Barcelona

  Barcelona, a 5 d’octubre del 2004