Campanya de Participació en el Pla Director de l’Empordà: Parla!

Penjat el 15 d'octubre de 2004, per ecologistes

Davant
del fet que la Generalitat de Catalunya el proper desembre
presentarà una aprovació del Pla Director de
l’Empordà, i que aquest s’haurà desenvolupat sense una
veritable participació ciutadana, des de Salvem l’Empordà
aprofitarem aquest últims mesos per a desenvolupar la Campanya
de Participació en el Pla Director: Parla!

L’estiu
del 2002 la Plataforma Cívica Salvem l’Empordà va
néixer amb l’objectiu d’aconseguir que l’administració
planifiqués i ordenés el creixement de la comarca de
l’Empordà. Fruit d’aquestes reivindicacions, la Generalitat de
Catalunya es va comprometre, la tardor del 2002, a redactar un Pla
Director per l’Empordà. Aquest Pla Director és un
document tècnic que ha d’orientar (des d’una visió
comarcal) el creixement i la planificació de l’urbanisme, les
infraestructures… els propers 20 anys.

Des
de Salvem l’Empordà, considerem que la redacció d’aquest
Pla és una oportunitat històrica perquè
l’administració catalana plantegi un debat obert a la societat
Empordanesa (en tots els àmbits) de quin és el futur
territorial que volem. Malauradament la Generalitat no ha aprofitat
aquesta ocasió i s’està redactant el Pla des de
l’administració. El proper desembre de 2004 ja faran
públic una aprovació d’aquest Pla Territorial.

Com
que des de l’administració no s’ha volgut obrir aquest debat
entre els diferents actors socials, econòmics i institucionals
de la comarca hem decidit crear els mecanismes per fer que la
opinió de tots els empordanesos sigui escoltada. Estem
convençuts que ara és el millor moment per parlar i
debatre entre els diferents sectors de la comarca per tal d’arribar a
acords del model territorial que volem. Encara que en certs temes
potser no es podrà arribar a un consens, el procés de
discussió haurà sigut prou ric per fer-nos pensar a totes
les parts.

Per aquest motiu
des de Salvem l’Empordà hem estructurat una sèrie de
xerrades-debat, trobades i taules rodones des de l’octubre fins al
desembre. Les sessions s’iniciaran amb una petita presentació de
la situació de la comarca i llavors es realitzarà un
debat per tal que els assistents facin propostes pel Pla Director. De
cada debat s’agafarà acta escrita (la qual es penjarà a
la web).

Objectiu
de la Campanya Parla!
– crear debat a
la societat empordanesa per tal que opini sobre el futur territorial
que vol.
– crear els
mecanismes de participació necessaris per tal que la societat
empordanesa faci arribar la seva visió a la Generalitat.

– aconseguir un
Pla Director consensuat i discutit entre els diferents actors de la
comarca.

Les
diferents parts de la Campanya Parla!

Xerrades-debat
als pobles: s’han escollit 8 pobles representatius (adjuntem document
explicatiu de l’elecció dels pobles) de la comarca per tal de
desenvolupar-hi xerrades-debat. L’objectiu de les sessions serà
recollir les propostes dels ciutadans respecta el que hauria de dir el
Pla Director. Aquestes xerrades es desenvoluparan durant 4
setmanes.

La
Jonquera

dimarts
19 d’octubre

20,30h

Can
Laporta

Terrades

divendres
22 d’octubre

20,30h

La
Societat

Navata

dimecres
27 d’octubre

20,30h

El
Sindicat

Llançà

divendres
29 d’octubre

20,30h

Hotel
d’Entitats

Sant Mori

dimecres
3 de novembre

20,30h

La
Societat

Castelló
d’Empúries

divendres
5 de novembre

20,30h

Sala
Gòtica

Vilajuïga

dimarts
9 de novembre

20,30h

Local
Social

Figueres

dijous
11 de novembre

20,30h

Biblioteca

Trobades amb Àmbits socials:
es desenvoluparan un total de 16 sessions (trobades) amb els diferents
actors de la comarca. S’ha fet una anàlisi social del territori
i finalment es realitzant les següents sessions: Àmbit
social (Juvenil, ONG, Esportiu, Sindicats, Gent Gran, Associacions
Culturals, Sector de la comunicació i Educació),
Àmbit econòmic (Pagesos, Turístic, Immobiliari, i
Indústries), Àmbit polític (Partits i
Institucions) i Àmbit ambiental (Caçadors i pescadors,
Ecologistes). Aquestes xerrades-debat s’aniran realitzaran des de
finals d’octubre fins a principis de desembre (podreu consultar dies i
horaris a la web).

Taules rodones multisectorials:
aquesta part serà el final del procés (el desembre). Es
realitzaran almenys dues taules rodones amb representants dels
diferents actors socials de la comarca. El contingut de les taules
rodones el definirem més endavant, una vegada acabades la part
dels Pobles hi hàgim iniciat els Àmbits socials podrem
analitzar quins són els temes que més preocupen i llavors
dissenyarem les taules rodones.

Web:
durant tot el procés de participació hi haurà un
apartat especial a la web de la Plataforma (www.salvem-emporda.org) on
es podran consultar: el calendari de debats, hi haurà documents
d’interès, hi haurà les actes dels debats ja realitzats,
podràs dir-hi la teva opinió…

Salvem
l’Empordà!

Per a + info: 972 670 531

______________________________________________________________________
Salvem l’Empordà –
IAEDEN
www.salvem-emporda.org
c/ Sant Vicenç, 30
1r
E-mail: iaeden@sinix.net
Figueres
17600
info@salvem-emporda.org
Tel 972670531
Fax 972670391