Atenció: l’alta tensió ens cau a sobre!

Penjat el 19 de novembre de 2004, per ecologistes

ATENCIÓ: L’ALTA TENSIÓ ENS CAU A SOBRE!

La plataforma cívica Salvem l’Empordà denúncia un intent d’aprovar una línia de Molt Alta Tensió (MAT) -400.000 V- amb una tècnica de Molt Baixa Intensitat Democràtica, és a dir, segrestant el debat polític i confonent l’opinió pública. Per això, avui dimecres 17 de novembre hem realitzat una acció reivindicativa davant del Parlament de Catalunya, al qual sol·licitem informació clara i implicació en una infrastructura que pot condicionar el futur energètic, paisatgístic i ambiental del país. L’acció ha consistit en projectar amb un canó de llum a la façana del Parlament la pregunta “400.000 v per què?” per tal que es doni al Parlament un debat real sobre aquesta infraestructura.

Davant la manca actual de debat i les darreres declaracions (setmana passada) al Telenotícies Migdia de TV3 sobre la postura oficial de REE (Red Eléctrica Española) i del govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Subdirector de Promoció i Operació de l´ICAEN, Sr. Ignasi Nieto, on s’afirmava que les línies eren necessàries per poder subministrar energia al TGV, garantir el subministrament energètic a la comarca, i aconseguir que l’energia fos més barata; considerem necessari un debat real i transparent amb tota la informació disponible d’aquesta gran infrastructura.

Aquesta línia s’engloba dins un context molt més ampli amb l’objectiu de connectar, mitjançant línies de molta alta tensió, energia entre Argèlia, Marroc, Espanya i França. La connexió soterrada al seu pas per l’estret de Gibraltar està construïda des del 1995 i reforçada fins a 1000MW, mitjançant un préstec del Banc Europeu d’Inversions (font: Afrol News, 25 octubre 2002 i 11 de desembre de 2003. Web http://www.afrol.com)

Davant la manca expressa i intencionada de debat al Parlament de Catalunya d’una infrastructura que pot condicionar el futur energètic, paisatgístic i ambiental del país de les properes dècades, Salvem l’Empordà fa aquesta acció directa al Parlament de Catalunya per tal de fomentar la pregunta de manera no-violenta, gràfica i creativa. Alhora que considerem imprescindible que aquest debat es faci abans de la cimera franco-espanyola del 7 de desembre a Saragossa on sembla que s’ha de definir el traçat definitiu pel seu pas pels Pirineus, sense cap justificació raonada prèvia. És per això que des de fa mesos mantenim contactes amb les entitats de Catalunya Nord per tal d’unir esforços.

Per tot plegat, demanem al President del Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach, que faci les oportunes gestions perquè els parlamentaris que representen el poble català discuteixin sobre aquest tema, doncs volem saber:

– Quins grups parlamentaris estan a favor o en contra d’aquesta gran infrastructura?
– Quins mecanismes ens garantiran la informació clara, neta i transparent respecte aquesta MAT?
– Quines tramitacions s’han seguit fins el moment?
– Quins són els objectius, origen i destí de la MAT?
– Quina és la localització i tipologia dels centres de producció d’energia?
– Quines garanties jurídiques hi ha actualment sobre l’impediment de desenvolupament de noves centrals nuclears al Marroc o Algèria?
– Es pot desenvolupar una infrastructura d’aquesta envergadura a esquenes dels documents que s’estan elaborant actualment i que han de planificar tot el sector energètic d’Espanya i Catalunya?
– És compatible aquesta MAT, que respon a un model centralitzat d’energia, amb els acords del Tinell on el PSC, ERC i IC-V signen “promoure totes les accions necessàries per a maximitzar l’estalvi energètic i optimitzar l’eficiència energètica; i descentralitzar la producció d’energia d’acord amb les possibilitats i disponibilitats de recursos renovables que ofereix cada territori”?

Salvem l’Empordà, novembre 2004

Per a més informació:

Salvem l’Empordà – IAEDEN
www.salvem-emporda.org
c/ Sant Vicenç, 30 1r
E-mail: iaeden@sinix.net
Figueres 17600
info@salvem-emporda.org
Tel 972670531
Fax 972670391