Massa preguntes sense resposta… No anem bé !!!

Penjat el 19 de novembre de 2004, per ecologistes

Després de dos anys que la Directora (avui ex) de l’Agència Catalana de l’Aigua conegués el resultat de l’informe del CESIC sobre els residus tòxics i radioactius dipositats al pantà de Flix com a conseqüència dels vessaments de la indústria ERKIMIA i mantingués un silenci sepulcral sense donar solucions al problema, ella i tots els responsables polítics del llavors Govern de CiU i la pròpia CHE amb responsabilitats de gestió del riu Ebre, va i resulta que es dona a conèixer a l’opinió pública per una “filtració” a la premsa… dos anys després !!!

Avui, els mitjans de comunicació, es fan ressò de les esfereïdores revelacions del catedràtic de Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Lluís Domingo, al programa El escarabajo verde de Televisió Espanyola, que diu que durant els dies de Nadal de 2001, l’aigua corrent dels municipis que subministra el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) va arribar a presentar concentracions de mercuri tres vegades superiors a les permeses. I es queda més ample que llarg dient que abans no havia dit res per no sembrar alarma social…

Qui li va encarregar el treball d’investigació al Dr. Domingo? El CAT? ¿És va quedar per ell d’amagatotis, el Dr. Domingo, el resultat de les analítiques sol·licitades als hospitals de St. Joan XXIII y Santa Tecla de Tarragona i el de Sant Joan de Reus, on del total de las 85 mostres rebudes, en 47 es va detectar mercuri, en un valor mitjà de 10,4 micrograms per dia? O ho va comunicar als responsables del CAT que en aquells temps presidia l’actual diputat al Parlament per CiU, Francesc Sancho? Perquè diu aquest Sr. que no coneixia l’informe? I el Departament de Sanitat ho sabia o no? I Medi Ambient? I el llavors Govern de CiU? I la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre? Perquè els que coneixien el problema des de fa dos anys no han parlat fins ara? Perquè ara intenten minimitzar aquest greu succés o fer-se l’orni escudant-se amb la ignorància?

Massa preguntes sense resposta i massa responsabilitats penals per un grapat de gent que ha jugat amb la salut de les persones més de dos anys en aquest afer i en el de Flix. Ves a saber quants més n’hi haurà o esclataran a la llum pública per filtracions intencionades.

Sense defugir de la gravetat dels dos afers, motivats bàsicament pels vessaments a l’Ebre d’una indústria irresponsable com ERKIMIA, des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya ens sobta tanta coincidència en l’aflorament ara d’uns fets que fa mes de dos anys que un grapat de gent, al Govern de Catalunya abans i a l’oposició ara i els seus acòlits, coneixien de bona ma.

¿Voleu dir que no hi ha una ma negra darrera de tot això i una intencionalitat política de fuetejar el Govern actual que no te cap responsabilitat en els fets succeïts, si, en tot cas en la bona resolució dels problemes derivats? I a qui li interessa políticament aquesta situació tant esfereïdora?

Segurament que a hores d’ara per algun cap passa el sol·licitar la INTERCONNEXIÓ de XARXES, per assegurar un subministrament d’aigua diguem “menys problemàtic” que el mini-transvassament de l’Ebre. Argument reforçat per les sol·licituds d’el.levades concessions que molts ajuntaments (bàsicament manats per CiU) demanen al CAT.

Tal vegada fem política ficció, però son masses coincidències. Temps al temps… si abans no ho para la PDE amb les seves reivindicacions.

El Dr. Domingo, tot sigui dit, te un ampli historial de justificació dels anàlisis ambientals de moltes indústries contaminants del Camp de Tarragona i fora (incineradores, petroquímiques, etc…). És molt amant de dir que aquí no passa res. Creiem que en aquest afer ha quedat retratat de cara a la societat i per suposat creiem que forma part de la gent a qui se l’hi ha de demanar responsabilitats penals. Però no és l’únic. També al Delegat del Govern, al Delegat de Medi Ambient, al Delegat de Sanitat de les Terres de l’Ebre a l’any 2001-2002, a la avui ex-directora de l’Agència Catalana de l’Aigua, al Gerent de la Junta de Residus, al president de la CHE… Tot ells son responsables de la ocultació d’aquests fets que sens dubte han representat (i representen) un greu perill per la salut de les persones i son un atemptat ambiental i ecològic. I encara més de no cercar solucions factibles als problemes ocasionats.

El Dr. Domingo forma part de la molta gent que va subscriure el Manifest de La Massó… que per cert no sabem si dorm el somni dels justos o ha passat a la dimensió desconeguda. ¿Coneixent el Dr. Domingo de primeríssima mà les afectacions sobre la salut de les persones que ocasiona la deficient gestió dels residus i emissions industrials per part d’unes empreses irresponsables, orientarà l’estudi del Manifest de La Massó en aquesta direcció? O bé passarà com sempre…. “Aquí no passa res, tenim un medi natural i receptor tant gran i polit que s’hi poden encabir tots els problemes”.

No anem bé !!!

D’altra banda, el serveis jurídics del GEPEC-Ecologistes de Catalunya estan estudiant tot l’afer anteriorment esmentat i si trobem com suposem arguments suficients presentarem la corresponent denúncia davant la fiscalia.

Reus, 19 de novembre de 2004