Cal una nova política de gestió dels residus a Catalunya per resoldre els conflictes territorials!

Penjat el 25 de novembre de 2004, per ecologistes

FRAU DEMOCRÀTIC I AMBIENTAL!

Reunits a CRUÏLLES, DISSABTE 20 DE NOVEMBRE,

Les plataformes i col·lectius que treballem per una gestió dels residus respectuosa amb el medi ambient i la qualitat de vida de les persones, proposant alternatives i defensant-nos de les agressions ocasionades per la deficient gestió dels residus a Catalunya, i aportant solucions als conflictes concrets, per mitjà de la Plataforma Cívica per la Reducció dels Residus i la Federació d’Ecologistes de Catalunya, volem manifestar el nostre desencant pel que s’està fent des del govern de la Generalitat de Catalunya i concretament denunciar la política de continuïsme del Departament de Medi Ambient i Habitatge en la gestió dels residus, en l’aprofundiment de la crisi dels conflictes dels residus en els diferents territoris del pais heretats de l’antic govern, i la criminalització dels moviments ciutadans de defensa del territori, el medi ambient i la salut.

Denunciem que no s’està aplicant una nova política de gestió de residus a Catalunya tal i com es va comprometre el nou Govern de la Generalitat i que tampoc s’està fomentant adientment ni la participació ni la complicitat de la societat civil en la resolució dels problemes:

1) No s’han assolit els objectius de prevenció i recuperació de residus contemplats en la Llei Reguladora ni de les obligacions comunitàries en matèria de residus. Els residus continuen augmentant i els resultats de recuperació de residus és penosa (el 18’8% dels residus municipals).

* No s’apliquen polítiques de prevenció i reducció de residus, ni de producció neta. En les revisions dels Programes de gestió de residus no es marquen objectius quantitatius i qualitatius, ni plans amb calendaris concrets de reducció de residus.
* No es penalitza la generació de residus innecessaris mitjançant instruments com taxes o limitacions per alguns productes i envasos d’usar i llençar o de productes de consum perillosos.
* No s’apliquen cànons pels residus industrials.
* No s’obliga als municipis i comarques mandroses a aplicar la Llei reguladora i a aplicar plans seriosos de recollida selectiva que eviti l’abocament i la incineració.
* No es prioritzen les instal·lacions de tractament preventiu per sobre de les de tractament finalista (gravant la incineració com a mínim al mateix nivell que l’abocament, etc.).
* S’aposta principalment pel tractament de la fracció de rebuig o resta (residus que van a tractament finalista) quan s’hauria d’apostar seriosament per la recollida selectiva en origen i la bona selecció a partir de la participació ciutadana, posant tots els mitjans i recursos

2) No es planteja un debat amb informació clara sobre la fiscalitat dels residus. Recordem que això depèn del model de gestió que les administracions planifiquen. Aquest mal model l’acaba pagant la ciutadania mitjançant unes taxes d’escombraries cada cop més cares que no sempre es dediquen a la millora de la gestió de residus. Denunciem que moltes vegades serveixen per tapar altres forats de les arques municipals i de la seva mala gestió.

3) No s’apliquen els principis de territorialitat: Ni proximitat, ni descentralització ni suficiència de les instal·lacions de tractament tal com estableix l’estratègia europea, dimensionant-les i adaptant-les a les necessitats del territori i a la seva capacitat d’assumir-les. D’exemples no en falten: el recent protocol signat en el cas del macroabocador de Tivissa, els casos de l’abocador de Cruïlles, la central tèrmica de la Vall del Ges, o les macroinstal·lacions de tractament i transferència de residus anomenats “ecoparcs” a l’àrea metropolitana de Barcelona.

4) S’està mantenint la política del foment de la incineració: s’està emmascarant com a valorització energètica en els diferents projectes i previsions, en cremar o utilitzar residus com a combustible. Exemples en són els conflictes de la Cimentera d’Alcanar, la Incineradora emmascarada de central tèrmica de Sant Pere de Torellò que el Departament de Medi Ambient i Habitatge vol autoritzar, la incineració i gestió de residus càrnics de GREFACSA a Tèrmens, o el projecte d’aplicació d’un cànon a la incineració del 50% del que s’aplica a l’abocament.

5) No es compta amb la participació ciutadana: Es proposen Comissions de Seguiment o reunions entre les parts però les decisions es prenen a un altre lloc continuant amb la política dels fets consumats. No s’ha practicat la transparència informativa ni la participació activa de la societat civil basat en principis d’aprofundiment democràtic; ans a la inversa, s’han criminalitzat els moviments ciutadans opositors.

6) No es resolen satisfactòriament els conflictes existents al territori i se’n creen de nous: aquests conflictes són heretats de l’etapa anterior però se’ls aplica la mateixa política que en d’altres casos com per exemple el túnel de Bracons. Alguns d’aquests projectes encara es podrien aturar.

Per tot això denunciem que el Departament de Medi Ambient i Habitatge no està complint els seus compromisos davant de la ciutadania d’aplicar una nova política de gestió dels residus a Catalunya ni de pràctiques de participació ciutadana en les decisions.

Demanem una vegada més al Departament de Medi Ambient que sigui valent i ambiciós, comptant amb la gent per assolir una política de residus diferent en la línea del que als programes electorals es van comprometre. Després d’un any del nou govern, no podem esperar més temps sense denunciar que s’està apostant pel continuïsme de les polítiques erràtiques precedents sense solucionar conflictes provocats per projectes del passat injustos ambientalment i per la gent del territori.

Convoquem una trobada de plataformes i col·lectius afectats per aquesta política de residus el dia 15 de desembre a les 11 hores davant la seu del Departament de Medi Ambient i Habitatge per fer el lliurament al Conseller Sr. Salvador Milà d’un document de denúncia de la situació de la gestió dels residus a Catalunya juntament amb unes propostes concretes per part de les plataformes i col·lectius convocants.

Plataforma Cívica per la Reducció dels Residus – Ecologistes de Catalunya
Plataforma per una alternativa a l’abocador de Cruïlles
Plataforma antiincineradora de la Vall del Ges
Plataforma per la defensa del patrimoni de la Ribera d’Ebre
Plataforma d’alternativa al Centre de Tractament de la Conca de Barberà
Plataforma Vallès Net de Residus
Plataforma Salvem el Vallès
Coordinadora per la salut i les persones d’Alcanar
Plataforma antiincineradora de Grefacsa de Tèrmens
Assemblea per la Defensa de les terres Nord-Orientals