Comentaris a la declaració d’impacte ambiental del projecte parc eòlic Els Aligars (Terra Alta)

Penjat el 11 de gener de 2005, per ecologistes

L’anunci del DOGC d’avui 11-01-05 pel qual es fa pública la declaració d’impacte ambiental del projecte parc eòlic Els Aligars emplaçat a la Carena Arnes del Rei, als termes municipals del Pinell de Brai, Prat del Compte i Benifallet, promogut per l’empresa Tot Vent 2000.

Si ens hi fixem, al final de la declaració diu:
” Atesa la capacitat del medi receptor i l’existència d’efectes que l’activitat projectada pot transferir als sectors ambientals, es preveuen tres àmbits d’avaluació:

a) El primer àmbit està format per l’emplaçament dels aerogeneradors 24, 25, 29, 30 i l’alineació de l’1 al 21, a més de les seves infraestructures annexes que s’ubiquen dins d’un sector crític de cria d’àliga cuabarrada. L’impacte sobre el medi natural es considera crític per a la conservació i protecció d’aquesta espècie i per tant es proposa la declaració d’impacte amb caràcter desfavorable per aquests aerogeneradors i infrastructures annexes.

b) El segon àmbit està format pels aerogeneradors 22, 23, 26, 27, 28 i per l’alineació del 31 al 50 i les seves infraestructures annexes. En aquest àmbit, l’impacte sobre el medi natural es considera sever per a la conservació i protecció d’aquesta espècie i per tant es proposa la declaració d’impacte ambiental amb caràcter favorable condicionant la ubicació definitiva i nombre d’aerogeneradors al resultat d’un l’estudi d’avifauna.

c) El tercer àmbit d’avaluació preveu el projecte de línia elèctrica aèria d’evacuació d’energia des de l’estació transformadora, situada al paratge anomenat Venta del Riu, fins a la connexió a la línia de 110 kV (Ascó-Tortosa) al paratge anomenat el Portell.

Atès que la configuració del parc i la ubicació definitiva dels aerogeneradors pot ser modificada respecte al projecte inicial, el pronunciament definitiu de la línia d’evacuació queda condicionat al fet que el promotor presenti un nou traçat compatible amb el projecte definitiu de parc eòlic i per tant la Ponència Ambiental, en la sessió de 26 de setembre de 2002, i d’acord amb els articles 22.1.b) i 45.3.g) del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, formulen la declaració d’impacte ambiental del projecte amb caràcter favorable.

De tot això se’n desprèn que hi ha un reconeixement d’una afectació gravíssima (crítica) a parella d’àligues cuabarrades existent a la zona. Per tot plegat:

. dona declaració desfavorable als aerogeneradors 24, 25, 29, 30 i l’alineació de l’1 al 21, a més de les seves infrastructures annexes.

. dona declaració desfavorable condicionada a un estudi d’avifauna (?) als aerogeneradors 22, 23, 26, 27, 28 i per l’alineació del 31 al 50 i les seves infrastructures annexes.

. Si tenim en compte que aquest projecte preveu la construcció de 50 aerogeneradors, veurem que estan TOTS condicionats, mal ubicats i tenen declaració ambiental desfavorable…. No se’n salva ni unni un.

. També condiciona la línia d’avaqüació elèctrica a que el promotor presenti un nou traçat compatible amb el projecte definitiu de parc eòlic.

. Si és tracta de re-ubicar els 50 aerogeneradors voldria dir que s’ha de fer un projecte nou (no se’n salva ni un per un motiu o un altre).

. Malgrat tot la ponència ambiental formula la declaració d’impacte ambiental del projecte amb caràcter favorable.

Que pretenen els Srs. de Medi Ambient? Fer entrar el cap per la cabossa? Justificar una vegada més un projecte que no es pot executar per la seva perversitat amb l’avifauna protegida (fet reconegut per la pròpia ponència ambiental)?

Això demostra la disbauxa en que és continua funcionant des del Departament de Medi Ambient. Mentre encara no s’ha enllestit el nou Pla Eòlic (ja comencem a sospitar que no surti mai), és continuen justificant els projectes més agressius al nostre Patrimoni Natural i que més interessos econòmics obscurs amaguen. En contrapartida no avancen els molts projectes eòlics respectuosos amb el medi natural i que al nostre entendre podrien haver-se construït fa més de dos anys.

Declaracions d’impacte ambiental com la que surt publicada al DOGC d’avuí son un atemptat a la intel.ligència de les persones.