No al transvasament de l’Ebre al Baix Penedès

Penjat el 25 de febrer de 2005, per ecologistes

Salvem el Penedès demana al conseller de Medi Ambient que no autoritzi l’arribada de l’aigua de l’Ebre a l’interior del Baix Penedès i financiï polítiques d’estalvi i reutilització de l’aigua en el marc de la nova cultura de l’aigua

Cal aplicar la nova cultura de l’aigua també al Baix Penedès!

Davant la noticia apareguda als mitjans de comunicació segons la qual s’obre la possibilitat que l’aigua de l’Ebre arribi als municipis de l’interior de la comarca del Baix Penedès, la plataforma Salvem el Penedès manifesta el següent:

NO falta aigua a la comarca, el que cal és ajustar les previsions de creixement a les disponibilitats existents en el mateix territori

Estem fent al Baix Penedès el mateix que la majoria de partits criticaven amb el PHN cap a Llevant: volem aigua pels desmesurats creixements urbanístics i industrials, o pels nous projectes de camps de golf. A banda, cal tenir en compte la preocupant situació de la qualitat de l’aigua de l’Ebre, fet que comporta un elevat risc de contaminació de conseqüències imprevisibles per a la salut de les persones.
Per tots aquests motius, cal aplicar la Nova cultura de l’aigua a la comarca i la nova directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea. Això comporta el següent:

 • Gestionar la demanda existent a partirdels recursos propis i no en funció de noves necessitats basades en encreixements insostenibles.
 • Recuperar la qualitat dels rics aqüífers del Baix Penedès, a la zona costera, actualment completament salinitzats, i a l’interior de la comarca, amb un elevat risc de contaminació per excés de nitrats.
 • Solucionar el greu problema dels purins d’una vegada per sempre i reduir l’excès de fertilitzants agrícoles abocats als cultius.
 • Depurar amb eficàcia les aigües residuals i fomentar la seva reutilització, començant per aprofitar tota la capacitat de la depuradora comarcal de Santa Oliva construint el sistema de depuració terciari que permetria la reutilització de les aigües per recarregar els aquïfers sobreexplotats.
 • Esmenar les fuites d’aigua a la xarxa d’abastament.
 • Fomentar la jardineria estalviadora d’aigua,
 • Fomentar l’estalvi domèstic, promovent la instal·lació de cisternes per aprofitar l’aigua de pluja o aixetes estalviadores d’aigua.

  Finalment, amb els recursos generats a partir d’aquestes mesures cal:

  Limitar el creixement urbanístic a la disponibilitat dels recursos de la pròpia comarca.

  Des de Salvem el Penedès estem convençuts que aplicant aquestes mesures no caldria portar l’aigua de l’Ebre cap a l’interior de la comarca i avançaríem decididament cap a millorar la sostenibilitat ecològica i ecònomica del Bax Penedès. Portar l’aigua de l’Ebre a l’interior de la comarca és la millora manera per no afrontar els veritables problemes de l’aigua a la comarca. Per aquest motiu demanem al conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Salvador Milà, i als ajuntaments de la comarca que aparquin la idea del transvasament i inverteixin les quantitats previstes en desenvolupar aquestes actuacions, en les que s’hi ha d’implicar també els tres municipis del litoral de la comarca que ja fa anys es beneficien de l’aigua ebrenca.

  Així mateix, considerem que cada cop és fa més palesa i urgent la necessitat de redactar i aprovar un Pla Director Urbanístic per a tota la comarca on, tenint en compte els valors naturals i paisatgístics i la capacitat de càrrega del territori, es fixin els límits del creixement i s’ordenin en l’espai i el temps les previsions existents.

  Plataforma Salvem el Penedès
  El Vendrell, a 26 de gener de 2005