Seguim dient no al CIM

Penjat el 25 de febrer de 2005, per ecologistes

Salvem el Penedès reitera la seva oposició al CIM i considera que cal buscar altres alternatives per generar llocs de treball sense ocupacions desmesurades del territori

La Plataforma Salvem el Penedès, davant les recents informacions que confirmarien la intenció del Govern de la Generalitat de construir una gran central de mercaderies entre l’Arboç i Banyeres (encara que es miri de camuflar el seu nom amb eufemismes) emet les següents consideracions:

1.-El Baix Penedès pateix un procès d’excessiva ocupació de sòl per infraestructures, urbanitzacions i ocupacions industrials, que la situa en nivells similars als del Vallès i el Baix Llobregat

2.-Aquesta ocupació de sòl genera noves demandes de treball per als nous habitants de la comarca.

Ambdós problemes es retroalimenten, a més creixement més necessitats de llocs de treball. Per aquest motiu la plataforma creu totalment desencertada la previsió del govern de promoure una iniciativa amb un consum desmesurat de sòl i amb una baixa previsió d’ocupació de llocs de treball en relació al sòl ocupat i que a més, està generant unes expectatives de creixement urbanístics a la comarca que encara agreujaran més aquestes dues problemes.

Hi ha moltes altres alternatives per a crear ocupació sense malmetre més el territori i cal treballar en aquesta direcció. Per aquesta raó, Salvem el Penedès considera que cada cop és fa més palesa i urgent la necessitat de redactar i aprovar un Pla Director Urbanístic per a tota la comarca on, tenint en compte els valors naturals i paisatgístics i la capacitat de càrrega del territori, es fixin els límits del creixement i s’ordenin en l’espai i el temps les previsions existents, escollint el model de desenvolupament que permeti la satisfacció de les necessitats de la societat sense malmetre més el territori i els recursos naturals.

Plataforma Salvem el Penedès
El Vendrell, a 26 de gener de 2005