L’impacte ambiental de la urbanització de FADESA a l’Aldea és inassumible

Penjat el 25 de febrer de 2005, per ecologistes

La darrera reunió de la Comissió Urbanística de les Terres de l’Ebre, va aprovar a falta d’uns tràmits de forma, la urbanització projectada per l’empresa FADESA al terme de l’Aldea, concretament a la finca de la Palma (a la vora del riu Ebre, a l’alçada d’Amposta), al Baix Ebre. Així, és d’esperar que a la propera reunió de la comissió, s’aprove definitivament la urbanització.

La urbanització serà una de les més grans de les Terres de l’Ebre, ja que estarà constituïda per mil habitatges. Afortunadament, no es farà el camp de golf, però així i tot, l’impacte ambiental que tindrà esta aberrant urbanització serà inassumible, pels motius següents:

1.-No té en compte la Nova Cultura de l’Aigua, ja que ocasionarà noves detraccions d’aigua a la zona, i cal tenir en compte que les urbanitzacions fora del casc urbà i d’habitatges dispersos, tenen sempre consums d’aigua molt superiors a la que tindrien si estan situades al casc urbà de les poblacions. Cal recordar que està en joc lo delta de l’Ebre, i si s’implantés una política de construir macrourbanitzacions al delta i als seus voltants (més los projectes de nous regadius), s’acabaria igualment fent un mal irreparable al tram final del riu Ebre.

2.-Tampoc té en compte per a res la Nova Cultura de l’Energia, donat que es crearà una demanda nova d’energia per a la urbanització. És a dir, hi haurà necessitat d’energia, (en pujades i baixades estacionals), per una sèrie d’habitatges que molt probablement passaran buides una gran part del temps. Per altra part, està demostrat que a mesura que augmenta la dispersió de la població, augmenten també les necessitats d’energia de la gent que viu, ja que cal fer us del vehicle privat, donat l’allunyament del casc urbà o­n hi ha el comerç i el treball.

3.-Finalment, la urbanització suposa un consum molt gran de terreny, ocupat ara per conreus, integrats al paisatge i a l’ecosistema de la vall baixa i delta del riu. És a dir, caldrà formigonar un enorme espai natural i així, se contribuirà al fraccionament dels hàbitats. Avui en dia, les Terres de l’Ebre, se poden descriure com una matriu d’espais naturals més o menys ben conservats, amb illes que son zones construïdes i d’infrastructures. Pel bé de les Terres de l’Ebre, esperem que continue així, sobretot al Baix Ebre i Montsià, que és o­n hi ha més creixement i expansió econòmica.

La zona o­n se vol fer la urbanització, connecta bé el delta de l’Ebre amb les terres de l’Ebre més interiors, ja que està a la zona límit del delta. Esta connexió està molt fraccionada, ja que a esta zona hi ha ubicades moltes poblacions, com l’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Amposta i les zones industrials corresponents. Per tant, esta urbanització ofega encara més la connexió biològica entre el delta i la vall baixa del riu.

El GEPEC – ECOLOGISTES DE CATALUNYA ha sabut que els terrenys, van ser requalificats com a urbanitzables sorprenentment, per un dels consistoris anteriors de l’Aldea. Recau ara per tant, en l’actual consistori governat per ERC, que s’apliquen los criteris de sostenibilitat dels quals tan se’n parla o que es face una política d’insostenibilitat i malbaratament dels recursos naturals. Des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya, invitem a que se desestime esta urbanització i confiem per tant, que el consistori opte per la primera opció.

L’Aldea a 24 de febrer de 2005

Contacte: Ximo Estellé 609-69.20.33