Accepten les mesures cautelars sol·licitades per l’ADENC, Fons de Defensa Ambiental en representació de SOS Bosc Volpelleres

Penjat el 15 de novembre de 2022, per Adenc

ACCEPTACIÓ DE LES MESURES CAUTELARS SOL·LICITADES PER ADENC, FONS DE DEFENSA AMBIENTAL EN REPRESENTACIÓ DE SOS BOSC VOLPELLERES PER PART DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE BARCELONA

En data d’avui comuniquem que finalment, després d’haver d’esperar uns dies perquè l’Ajuntament fes el seu recurs i al·legacions a les MESURES CAUTELARS sol·licitades per les entitats ecologistes en defensa del Bosc de Volpelleres, finalment la jutgessa ha pogut prendre la decisió D’ACCEPTACIÓ DE LES MESURES CAUTELARS PER A LA SUSPENSIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE TRASPLANTAMENT D’ARBRAT I ARBUSTOS DERIVAT DE LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA ESCOLA LA MIRADA AL BOSC DE VOLPELLERES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

S’han necessitat tres recursos contenciosos administratius per a que la via judicial fos admesa en no permetre l’agrupació en un mateix contenciós de la Modificació de PGM, del Projecte d’Escola i del Projecte de Trasplantament, amb tot el que comporta de despeses per a la societat civil organitzada.

Sense la gran tasca continuada i sense cap tipus de descans de Sos Bosc Volpelleres de difondre, fer Informes, i materials del valor ecològic del bosc, de defensar i lluitar pel bosc de Volpelleres això no s’hauria aconseguit. Sense la feina de FDA-Fons de Defensa Ambiental en la seva tasca jurídica de continuar perseverant per totes les vies jurídiques possibles tampoc ho hauríem aconseguit perquè la lluita jurídica es la única via que suporten les administracions davant la posició dels ciutadans administrats, i finalment, la tasca de l’ADENC ha estat de donar suport, recursos i seguretat i confiança en el treball de tothom per seguir fent el treball de denuncia ambiental davant la situació de crisis climàtica i crisis de pèrdua de biodiversitat, i enmig de la COP 27 d’Egipte que reconeix que estem en un Ecocidi global.

Tenim un problema amb els plans urbanístics com el PGM totalment desfasats en el debat de la planificació sostenible urbanística i ambientalment i els ajuntaments amb plans urbanístics no adaptats a la llei d’Urbanisme haurien de fer esforços per resoldre aquesta mancança totalment inassumible, que una normativa i un pla urbanístic de l’any 1976 sigui el que regeixi l’urbanisme municipal.

Finalment agrair l’activisme de WWF Barcelona, de l’Assemblea pel Clima de Sant Cugat i Fridays for futur entre altres entitats que s’han implicat en la defensa del Bosc de Volpelleres, i que han format una gran xarxa de suport, i finalment agrair als mitjans de comunicació la feina de difusió ambiental que han realitzat en una ciutat com Sant Cugat del Vallès que ha adquirit una gran importància a nivell de comarca del Vallès Occidental els darrers 20 anys.

En darrer terme emplacem a l’Ajuntament de Sant Cugat i l’AFA La Mirada i SOS Bosc Volpelleres per a que prepari una Taula de Diàleg per buscar una ALTERNATIVA B i no esperar la solució final dels tres judicis pendents que poden comportar un retard d’entre 12 mesos i 24 mesos, que és una situació que l’Escola la Mirada no hauria d’haver de suportar.

Sant Cugat del Vallès a 14 de novembre de 2022.