Acció de voluntariat al Mur Verd

Penjat el 26 de setembre de 2014, per GEPEC

Acció de voluntariat al Mur Verd
Van dedicar-se al projecte de recuperació de brolla mediterrània (sajolida, sàlvia, esparnellac, farigola i romaní) i a la reposició d'algunes alzines que havien plantat l'any passat.…