Actuació sobre les espècies exòtiques a Torrebonica (Terrassa)

Penjat el 23 de novembre de 2021, per DavidMunoz

Des de l’ADENC fa anys que treballem a la zona de Torrebonica (Terrassa) per a restaurar-hi la vegetació autòctona, després de la invasió d’ailant derivada de la ventada del 2014 al Vallès. Vam haver de parar els treballs just abans de la pandèmia. Degut a aquest fet, l’ailant ha avançat molt la colonització de la zona, pel que hem decidit actuar-hi.

En aquesta ocasió, i veient la rapidesa del rebrot de l’ailant a partir del seu rizoma, hem decidit prioritzar atacar el sistema radicular i l’escorça dels diferents individus, i en canvi reduir l’extracció de les parts aèries. Això es vol fer injectant sulfat de magnesi (popularment conegut com a sals d’Epsom) a la base de la part aèria per tal d’assecar les arrels. Ho fem seguint una metodologia experimental però ben detallada, foradant el tronc en diferents orificis realitzats amb trepant, i introduint-hi les sals i aigua, en una proporció de 3 a 1. Finalment, es tapa el forat mitjançant cera i es fon lleugerament per a  que no entri l’aigua de puja. Aquesta acció es realitzarà sobre els individus adults, juntament amb la realització d’un anell, retirant l’escorça. Pel que fa als individus subadults i juvenils se’ls arrencarà la part aèria i se’ls introduirà les sals al sistema radicular. Aquestes actuacions s’hauran de repetir mensualment per tal de donar continuïtat al tractament.

Doncs bé, diumenge vam realitzar la primera actuació. Ens vam reunir gairebé 15 persones, també amb la col·laboració de 5 voluntaris del grup local de Barcelona de WWF. Vam poder explicar la problemàtica de l’ailant als voluntaris i voluntàries, i vam aconseguir grans resultats: vam injectar les sals i vam fer anell a uns 20 arbres adults, i vam extreure i injectar aproximadament 50 individus juvenils o subadults.

L’objectiu és anar repetint aquestes actuacions al llarg dels propers mesos, fins a la primavera, on, depenent de l’estat del sòl, podrem realitzar una plantada d’espècies autòctones. Publicarem informació sobre la propera actuació tant a la web com al butlletí i les xarxes socials.