Al·legacions presentades pel CEPA i la PAAC al concurs de licitació del Projecte de remediació i buidat de l’abocador de Vacamorta a Cruïlles

Penjat el 1 de febrer de 2018, per Cepa

El CEPA i la PAAC hem presentat al·legacions al concurs de licitació del Projecte  de remediació i buidat de l’abocador de Vacamorta a Cruïlles.

La Generalitat de Catalunya va publicar, dijous 25 de gener de 2018, la licitació de la renovació de l’avantprojecte i del projecte executiu del buidat del dipòsit controlat de Vacamorta i dels Estudis mediambientals i tècnics associats a les operacions de buidat i de gestió dels residus que s’extreguin del dipòsit controlat.

L’òrgan contractant no justifica expressament la urgència, tal com ho exigeix la Llei. La urgència en tot cas no resulta aplicable en aquesta licitació, atès que el retard en l’inici de les actuacions no l’empara, tal com la jurisprudència ha postulat.

A judici de l’entitat signant d’aquesta al·legació, la licitació, en els termes publicada, perjudica seriosament la concurrència d’ofertes en atorgar només 7 dies naturals (no respecta els 8 dies de la tramitació d’urgència) per presentar-la. Considerem que la complexitat de les tasques a realitzar requereixen habilitar almenys el termini dels 15 dies ordinaris, i fins i tot ampliar el termini per la complexitat del projecte i poder garantir la presentació d’ofertes diverses i solvents, atesos els seus antecedents històrics.

L’Ajuntament de Cruïlles i la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles, com a part executant de la Sentència, i el CEPA-EdC demanem que es constitueixi immediatament una comissió de seguiment per poder avaluar en tot moment que es compleix la Sentència, i així recuperar la voluntat expressada pel conseller de Territori i Sostenibilitat l’any 2014; la Comissió de seguiment, la participació de l’administració competent, l’Ajuntament de Cruïlles, la PAAC i el CEPA-EdC junt amb d’altres experts independents.

Demanem

  1. Que s’anuli aquesta licitació per no estar justificat el tràmit d’urgència i demana un termini de presentació d’ofertes de 30 dies hàbils.
  2. Que també s’incorpori la remediació i el buidatge dels residus des de l’any 2000.
  3. Que la valoració de les ofertes sigui de l’ordre d’un 80% qualificació tècnica i un 20% de l’oferta econòmica.
  4. El cost dels treballs del projecte no estiguin vinculats al cost real de les obres.
  5. Creació de la Comissió de seguiment exposada en aquest text.

Al·legacions presentades pel CEPA i la PAAC al concurs de licitació del Projecte  de remediació i buidat de l’abocador de Vacamorta a Cruïlles

Al·legacions del CEPA a la licitació del projecte de buidat a l’abocador de Vacamorta


Recull de les referències de les sentències que ordenen el buidat de l’abocador de Vacamorta del 2000 al 2017