Alerta del perill que pot suposar l’ampliació de Basf a Tarragona

Penjat el 15 de setembre de 2015, per GEPEC

Alerta del perill que pot suposar l’ampliació de Basf a Tarragona

El GEPEC-EdC denuncia que la companyia alemanya ha tingut en anterioritat problemes per no avaluar amb el màxim rigor els riscos ambientals i demana que s’extremin les precaucions.

L’empresa BASF ESPAÑOLA SL, que té la seva planta industrial a La Canonja, ha sol·licitat autorització ambiental per instal·lar una nova factoria al seu complex. Aquesta es destinaria a ampliar la producció de fungicides en 6000 tones l’any.

Aquest complex és un projecte ambiciós i preveu canvis molt importants, passant, en aspectes ambientals, 45.199 tones l’any de matèries perilloses i generant-se 34.170 tones de residus perillosos l’any. A part d’un major ús de la torxa d’incineració de residus que en principi està destinada a emergències i no com a focus emissor.

El projecte també inclou ampliar la quantitat de residus perillosos que genera BASF en tot el seu complex en centenars de tones l’any. A part de reciclar totes les aigües residuals que genera La Canonja.

Cal recordar que el complex de Basf es troba a 50 metres de blocs de pisos de la Canonja, a 1 km de Bonavista i 5 km de Tarragona i a poca distància de les vies de tren. De manera que en cas d’un accident (pensem en un incendi, un vessament, un núvol tòxic, etc.) es podria produir una reacció en cadena amb gravíssimes conseqüències. Un exemple tràgic d’accident en cadena és el de la planta química de Tianjin, a Xina, que aquest agost va provocar 114 morts i centenars de ferits.

BASF ha tingut ja problemes per no valorar riscos ambientals anteriorment. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de febrer de 2008, confirmada pel Tribuna Suprem, va anul·lar una autorització ambiental de l’empresa, en part, per no haver-se avaluat el risc d’un accident amb efecte dominó, el que es coneix com a Seveso II.

Des de GEPEC-EdC considerem que cal extremar les precaucions i avaluar tots els riscos amb el màxim rigor i estarem atents al procés exigint la millor tecnologia disponible o oposant-nos a la modificació substancial en cas de no ser assumible en termes ambientals. Ja en el passat hem assistit a tramitacions defectuoses en que no s’avaluaven tots els riscos ambientals, o es feien parcialment, o es feien amb una benevolència impròpia d’una administració ambiental que ha de vetllar per la qualitat de vida de tots els ciutadans i no sols pel compte de resultats de la multinacional química.

 

 

Més informació.- Albert Calduch (advocat del GEPEC-EdC) 610424183