Alertem contra el blanqueig de l’impacte de les obres de Llicorelles sobre la riera de Vallvidrera i el parc natural.

Penjat el 7 de novembre de 2022, per Cepa

La Plataforma per la Defensa de Collserola (PCDC), juntament amb SOS la Rierada i Stop Llicorelles hem presentat una demanda de rectificació del conveni de custòdia “Conveni de col·laboració per a la custòdia del territori a la finca de les Llicorelles, Molins de Rei” signat per l’ajuntament de Molins i la Societat Catalana d’Herpetologia amb el vist-i-plau del parc de Collserola. La demanda s’argumenta en base al document d’anàlisi i propostes del conveni que podeu consultar:

informe-custodia-llicorelles_05_11_2022-1

Benvolgut Alcalde,

Recentment hem conegut el document acordat entre l’ajuntament de Molins de Rei i la Societat Catalana d’Herpetologia, amb el vistiplau del Consorci del Parc de Collserola (segons consta al propi document): . 

Com bé sabeu, des de les entitats signants d’aquest text hem estat molt crítics amb el total del projecte, i amb el fons i amb la forma com s’ha procedit en la suposada restauració de l’espai natural de Llicorelles, després de la seva destrucció per part de la promotora Goodman i l’empresa DSV, amb el suport de l’ajuntament i el seguidisme del Consorci.

Ens consta també que no s’ha fet arribar el Conveni al Consell Consultiu ni al Consell Científic Assessor del Parc.

Ara s’han esgotat els terminis previstos per a la fracassada restauració i s’inicia un projecte de custòdia de l’espai. El projecte de custòdia no presenta solucions reals per recuperar-lo mínimament. Manté una visió de l’espai que no s’ajusta a la seva realitat, i unes propostes per solucionar-ho que no tenen en compte tot l’ecosistema.

Considerem que, només perquè no es vol reconèixer que tot el plantejament és un error, es tracta d’un malbaratament de diners públics. Els motius són variats: reforestació insuficient, projecte centrat en la construcció de més basses quan les que hi ha no s’han adequat, -i tampoc es presenta, al projecte, cap proposta per condicionar-les-, riera convertida en una mera canalització per evacuar les aigües, etc.

Enviem, adjunt, un document que creiem que serà del vostre interès, on s’argumenten els problemes i les qüestions no resoltes pel projecte de custòdia, acompanyat d’un seguit de fotografies.

Demanem:

–  que aquest projecte no tiri endavant i se’n faci un altre que estigui orientat a consolidar la vegetació a la zona, que hauria de ser similar a la que hi ha aigües amunt a la zona més propera, i no bàsicament a l’execució de noves basses.

–  que es garanteixi la viabilitat de les basses que es decideixi mantenir, abans de plantejar fer-ne de noves.

–  que el nou conveni tingui en compte la restauració i viabilitat de tota la fauna i flora de la zona malmesa, de manera que no només se centri interessadament en els amfibis…

–  que, tot i que el projecte no afecti directament la riera de Vallvidrera, es comprovi que és compatible amb el Pla de conca que s’està treballant per a la riera.

–  i que, en definitiva, es tinguin en compte tots els aspectes incorporats en el document d’anàlisi del “Conveni de col·laboració per a la custòdia del territori a la finca de les Llicorelles, Molins de Rei” que adjuntem.

Enviem també un vídeo sobre la visió idíl·lica que ens han volgut vendre, i ens venen, ja que és a la xarxa, des de Goodman DSV: https://www.youtube.com/watch?v=dKE-Cvdowvk