Aperitiu d’idees i estratègies per a la conservació de la biodiversitat

Penjat el 24 d'abril de 2013, per GEPEC

Aperitiu d'idees i estratègies per a la conservació de la biodiversitat

A continuació et brindem un aperitiu d'idees i estratègies per a la conservació de la biodiversitat, en el document trobaràs posicionaments de GEPEC-EdC, també reflexions i exemples pràctics sobre la defensa de la nostra natura

1. SOBRE EL TERRITORI I LA PLANIFICACIÓ
2. SOBRE BOSCOS, INCENDIS I GESTIÓ FORESTAL
3. SOBRE LES ESPÈCIES DE FLORA
4. SOBRE LES ESPÈCIES DE FAUNA
5. SOBRE LA GESTIÓ I EL MANEIG DELS ESPAIS NATURALS I DE LA FAUNA I LA FLORA
6. ACCIONS TRANSVERSALS