APS Aliats per l’emergència climàtica, una nova proposta d’aprenentatge servei

Penjat el 27 d'octubre de 2022, per Adenc

En els darrers temps l’ADENC hem estat treballant una nova proposta d’aprenentatge servei pensada per a centres d’ensenyament i entitats de lleure. Es tracta de APS Aliats per l’emergència climàtica, un projecte d’educació per l’acció en què impliquem els participants en accions per fer front a l’emergència climàtica des dels entorns urbans. Per fer-ho s’han impulsat actuacions amb diferents col·lectius per abordar dues temàtiques:

  • Combatre l’efecte illa de calor: amb actuacions per afavorir la presència de vegetació en espais on actualment no n’hi ha, com per exemple crear illes de verd als patis de les escoles o altres mesures.
  • Potenciar el paper dels pol·linitzadors: crear jardins per pol·linitzadors, hotels d’insectes i dur a terme accions de ciència ciutadana en relació amb aquests elements.

Durant els cursos 2020-21 i 2021-22 hi han participat diferents centres d’ensenyament:

  • Escola El Vapor (Terrassa)
  • Escola Joan Maragall (Sabadell)
  • Institut Ca n’Oriac (Sabadell)
  • Escola Samuntada (Sabadell)

És previst continuar actuacions durant el curs 2022-23.

Els materials didàctics associats al projecte, que estan disponibles a través del web de l’ADENC, inclouen:

  • Una completa guia didàctica
  • Un catàleg d’accions per afrontar l’efecte illa de calor
  • Fitxes joc de vegetació
  • Guia de pol·linitzadors

Aquest projecte rep el suport de la Diputació de Barcelona i dels Ajuntaments de Sabadell i Terrassa.